osallisuus pääkuva

Ajankohtaista

angle-left Osallisuus on kaikkien asia

Maakunta- ja sote-uudistuksessa asukkaiden osallisuus on keskiössä. Osallisuudella tarkoitetaan kuuntelemisen, kuulluksi tulemisen, tunteiden, kokemusten ja yhteisöön kuulumisen kokonaisuutta. Osallisuudella vahvistetaan asukkaiden yhteisöllisyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia omaan elämään. 

Käynnissä olevan palvelujen kattavan remontin onnistuminen vaatii Pohjois-Karjalan asukkaiden toiveiden ja pelkojenkin kuuntelua herkällä korvalla. Meillä uudistuksen valmistelijoilla on oltava valmius käydä jatkuvaa vuoropuhelua ja reagoida kentältä tulevaan palautteeseen.

Haluamme ottaa pohjoiskarjalaiset kattavasti mukaan jo valmisteluvaiheessa tulevan maakunnan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Näin varmistamme eri toimijaryhmien äänten kuulumisen meihin kaikkiin vaikuttavassa uudistuksessa.

Pohjois-Karjalassa on nimetty jo tässä vaiheessa osallisuustyöryhmä ja maakunnan nuorisovaltuusto. Myöhemmin muodostetaan myös maakunnallinen vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto.

Kun uudistukseen liittyvät lait on hyväksytty eduskunnassa niin aloitamme kuntakierroksen, jossa jalkaudumme kuntalaisten pariin. Tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden kysyä tulevista maakunnan palveluista ja uudistuksen valmistelutyöstä sekä antaa palautetta kasvokkain.

Pohjois-Karjalassa maakunnan palvelukseen siirtyy lähes 8 000 työntekijää ja myös heille tullaan järjestämään omat henkilöstötilaisuudet.

Toteutimme äskettäin laajan osallisuuskyselyn maakunnan väelle. Ajatuksenamme oli kyselyllä selvittää, miten asukkaat haluavat osallistua ja vaikuttaa Pohjois-Karjalassa ja mitkä asiat heidän arjessaan tukevat heidän osallisuuttaan ja yhteisöllisyyttään. Tulemme saamaan vastauksista hyviä suuntaviivoja toiminnallemme jatkossa.

Jokaisen meistä kannattaisi hetkeksi pysähtyä miettimään osallisuutta omassa työ- tai harrastuselämässä. Miten minä itse voin edesauttaa osallisuutta ja osallistaa asukkaita mukaan jo suunnitteluvaiheessa?  Miten parhaiten tiedotan ja kerään tietoa? Miten saan käyttäjiä arvioimaan palveluita?

Eri osallisuuden menetelmiä voitte käydä kurkkaamassa Meijän maakunnan nettisivuilta. Keinoja ja välineitä löytyy. Osallisuuden suunnittelun helpottamiseksi on myös kehitetty lautapelimuotoinen osallisuuspeli. Saat sen lainaan Meijän maakunnasta.

Kesälomien kynnyksellä haluan haastaa koko uuteen Pohjois-Karjalan maakunta -organisaatioon siirtyvän henkilöstön. Kuinka voimme vastata maakuntamme asukkaiden osallisuudesta omalta osaltamme? Meitä pohjoiskarjalaisia on Heinävesi mukaan lukien  noin 170 000. Tämä tarkoittaisi, että jokainen meistä uuden maakunnan työntekijöistä vastaisi noin 21 henkilön osallisuuden edistämisestä. Ei mahdoton ajatus, eihän?

Ollaan yhteyksissä ja viedään asioita eteenpäin yhdessä.

(Kirjoitus on julkaistu Sanomalehti Karjaisessa 7.7.2018. Teksti on osa uudistusta käsittelevää kolumnisarjaa Maakunta uudistuu.)

Mitä on osallisuus?

Mitä on osallisuus?

Osallisuus on halua ja mahdollisuutta päättää ja vaikuttaa. Osallisuus on nähdyksi, kuulluksi, arvostetuksi ja ymmärretyksi tulemista. Osallisuus luo hyvinvointia ja antaa kokemuksen yhteisöön kuulumisesta. 

Osallistamista ja vaikuttamista lisätään mm.

  • tarjoamalla aktiivista, monikanavaista, ymmärrettävää ja oikea-aikaista tietoa
  • järjestämällä asukas- ja asiakasraateja sekä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia
  • tukemalla oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua
  • mahdollistamalla osallistuminen ja vaikuttaminen valmisteluun ja päätöksentekoon

Sivukommentointi

Lisätietoja osallisuus

Lisätietoja

Maarita Mannelinin kuva
Maarita Mannelin osallisuusasiantuntija 050 350 4927 maarita.mannelin@pohjois-karjala.fi

Sivu arviointi ja palaute