seminaariaineistot pääkuva

Palautekyselyn arvonta

Onnea voittajille!

Henkilöstötilaisuuksien palautekyselyn arvonnassa onni suosi seuraavia henkilöitä. 

 • Pia Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
 • Marja-Riitta Laatikainen, Siun sote
 • Anneli Matilainen, Pohjois-Karjalan TE-toimisto
 • Mikko Simonen, Siun sote
 • Esko Saatsi, Nurmes

Asianosaisille on ilmoitettu sähköpostilla. Kiitos kaikille antamastanne palautteesta. Se on meille erittäin tärkeää!

Henkilöstötapaamisten ryhmäkeskustelujen koonti

Henkilöstötapaamisten ryhmäkeskustelujen yhteenveto

Eväitä

 • organisaatio ajoissa valmiiksi
  • ylhäältä alas asti valmiiksi ajoissa
  • tähän halutaan vaikuttaa itse -> kuka tekee ja milloin?
  • organisaatio mukaan ajoissa vrt. siun soten valmistelu (esimiehet pääsisi ajoissa tehtävien pariin)
 • valmistelun ja toiminnallisen organisaation yhdyspinta kuntoon
 • henkilöstön osallistaminen
 • asianhallinnon muodostuminen
 • tukipalveluiden muodostuminen
 • Viestintä kaikille sama tieto koko ajan
  • tiedotusta Skype ja video välitteisesti
  • avoimuus
 • hyvät sopimukset, henkilöstöedut, palkkaus
 • sähköpostit ajoissa kuntoon
 • toimintakulttuuri ja organisaatiokulttuuri huomioidaan laajasti
 • toimintaohjeet helposti löydettävissä
 • Intran rakentaminen
 • palveluverkko kokonaisuutena tarkasteluun
 • substanssiosaamista kuultava
 • yhteystietojen oltava kunnossa uuden maakunnan aloittaessa
 • Siun soteen tarve logistiikan  yksikkö > kela kuljetusten yhdistäminen
 • asiantuntijoiden yhteiskäyttö
  • asiantuntemus laajempaan käyttöön
 • virkamiesvalmistelua tällä hetkellä > asiakasta on nyt kuunneltava valmistelussa
 • tehokkaat ja laadukkaat palvelut > ei saa keskittyä vain Joensuuhun
 • Lomituspalvelut otettava huomioon laajasti
 • Mobiilijärjestelmät
 • Uutiskirjeisiin kattavimmin aiheita
 • Ylimaakunnallisista tehtävistä saatava päätöksiä
 • hyvät käytänteet eivät saa kadota (vrt. TYP)
 • palveluohjaus
  • yhden luukun periaatteet

Uhkat

 • ICT:n toimivuus
  • oikeat ohjelmat työntekijöillä käytössä
 • sähköiset palvelut
  • miten huomioidaan syrjäkylät, digipalvelut ei ole kaikille saavutettavissa
  • palvelujen turvaaminen ei- digitaalisesti toimiville
 • aika tuleeko kiire?
 • valmistelu etenee liian hitaasti? nopeita, ripeitä konkretiaan ja tehtäviin asettumista
 • pienestä organisaatiosta suuren siirtyminen > ongelmia?

Ennakkokysymykset ja niiden vastaukset löydät täältä.

Palautekyselyn kysymykset

Palautekyselyssä esiin nousseita kysymyksiä

Mikä on Vimanan rooli maakuntauudistuksessa?

Vimana Oy on maakuntien tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskus, jonka yleisenä tehtävänä on kehittää ja järjestää asiakkailleen (maakunnille ja niiden omistamille liikelaitoksille) ICT-infrapalveluita, toimialasidonnaisia, toimialariippumattomia järjestelmäpalveluja sekä näihin liittyviä asiantuntijapalveluja (www.vimana.fi). Kysymykseen vastattaessa (helmikuu 2018) palvelukeskukseen sovellettava asetus on vielä laadinnassa, jossa selvinnee (maakuntakohtaiset) käyttövelvoitteet. 

ICT:n toimivuus? Miten huomioidaan syrjäkylät kun digipalveluita ei ole saatavilla kaikille?

Maakunnan palvelujen näkökulmasta juuri digipalvelujen kehittäminen on avainasemassa, että kaikille voidaan taata yhdenvertaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta. Esim. erilaisia etä- ja verkkopalveluja on jo nyt käytössä julkisissa palveluissa ja kehitystyötä jatketaan niihin sektoreihin joihin digipalvelut ovat sovellettavissa. Digipalvelujen toimiva käyttö syrjäisemmillä alueilla edellyttää toimivaa infraa, etenkin verkkoyhteyksiä, joten verkkoyhteyksien kehittäminen on tärkeä osa digipalvelujen toimivuutta. Lisäksi tärkeää on tuottaa helposti saatavilla olevia, helppokäyttöisiä sekä asiakaslähtöisiä digipalveluja.

Miten käy hallinnon tehtävissä oleville? Meijän maakunnan esitteessä oli hallinnon ja tuotannon tukipalvelut erotettuna palvelutuotannosta.

Hallinnon ja tuotannon tukipalveluilla esitteen kuvassa tarkoitetaan PTTK:n, Siun Talouden ja Polkan palveluita, jotka jatkuvat tulevaisuudessakin.

Yleishallinnon, taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtäviä tulee olemaan maakunnassa myös organisaation sisällä - aivan kuten nykyisissäkin organisaatioissa. Organisoituminen maakunnan sisällä täsmentyy myöhemmin.

Onko mahdollista siirtyvän henkilöstön saada tietää omat työtehtävät, työsijanti ja työyhteisö hyvissä ajoin?

Pääsääntönä on, että henkilöt jatkavat nykyisissä työtehtävissään. Sijoittuminen organisaatiossa, toimipiste ja sitä kautta työyhteisö täsmentyy todennäköisesti vasta syksyllä tai loppuvuodesta 2019. Valmistautumista ja siirtymää helpottaa, jos nuo tiedot ovat hyvissä ajoin olemassa, joten yritämme omalta osaltamme valmistelussa pitää tätä asiaa esillä.  

Määrääkö Siun Sote uuden maakunnan toimintatavat? 

Mikään yksittäinen organisaatio ei määrää uuden maakunnan toimintatapoja, vaan uuden maakunnan toimintatapoja valmistellaan maakuntauudistuksen valmistelutiimissä yhdessä kaikkien luovuttavien organisaatioiden ja henkilöstön edustajien kanssa. Tavoitteena on, että maakunta saa käyttöönsä parhaat toimintatavat. Joissakin tapauksissa kun on valittavana useista yhtä hyvistä toimintatavoista, voidaan ottaa käyttöön suurimman organisaation tavat, jolloin muutos koskee lukumääräisesti pienempää työntekijäjoukkoa. Jos toimintatavalla on taloudellista merkitystä, maakunnan taloudellinen raami on myös huomioitava suunnittelussa.

Mikä on valtakunnallisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen rooli?

Valtakunnallista palvelukeskus Hetliä koskevat suunnitelmat ovat muuttuneet ja Hetli on päätetty lakkauttaa. Maakunnalliset toimijat voivat järjestää henkilöstö- ja taloushallinnon palvelut itse. Pohjois-Karjalassa talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut ostetaan Siun Talous Oy:stä.

Miten tuleva maakunta arvottaa työtehtäviä?

Kaikki tehtävät mitä tulevalle maakunnalle on maakuntalaissa määrätty tulee maakunnan hoitaa mahdollisimman hyvin.

 

Sivu arviointi ja palaute