blogi pääkuva

angle-left

Blogit

Varautuminen on parasta yhdessä tehtynä

Varautumalla varmistetaan maakunnan palveluiden saatavuus ja asukkaiden turvallisuus esimerkiksi myrskystä johtuvan sähkökatkon tai influenssa-aallon aikana sekä sairaalan tulipalon jälkeen. Laajan maastopalon uhatessa maataloutta ja kylän keskustaa ovat hyvät neuvot kalliit. Varautumalla tarvittavat toimenpiteet saadaan aloitettua tehokkaasti, tuhot jäävät pienemmäksi ja inhimilliset kärsimykset vähäisemmiksi.

Yhdessä varautumisen mahdollisuudet paranevat, kun varautuminen organisoidaan tulevassa maakunnassa ”saman katon” alla. Kun alueellinen tai jopa kansallinen uhka toteutuu, yhdessä varautuminen on avain onneen. Ympäristö, liikenne, terveydenhuolto, viestintä, sosiaalipalvelut, maaseutupalvelut, pelastus ja ensihoito ynnä muut – kaikki yhdessä – pystyvät ennalta tehtävällä suunnittelulla ja hyvin koordinoidulla tilanteen johdolla turvaamaan asukkaiden hyvinvoinnin ja yritysten toiminnan.

Marttoja mukaillen; ”Varautuminen on parasta yhdessä tehtynä.”

Tulevalla maakunnalla on myös uusi, erinomainen tehtävä sovittaa yhteen Pohjois-Karjalan alueen varautumista. Pelastuslaitos on luonut vuonna 2005 Pohjois-Karjalan valmiusryhmän, joka on yhteen sovittanut varautumista yhteistyökumppaneiden ansiokkaalla avustuksella. Ryhmään kuuluvat muun muassa alueen turvallisuusviranomaiset, kuntien ja järjestöjen edustajia, liikenteen viranomaisia ja muita alueella toimivia tahoja, joilla on rooli erilaisissa häiriötilanteissa.

Tältä pohjalta maakunnan on hyvä jatkaa työtä, johon tarvitaan alueen turvallisuusviranomaiset, elinkeinoelämä, yhdistykset ja järjestöt. Tehtävä on kirjattu myös maakuntaa koskevaan lakiesitykseen, joten tärkeä työ on tunnistettu myös valtakunnallisesti.

Heikkojen signaalien tunnistaminen kuuluu myös jatkossa varautumiseen. Turvallisuusympäristön analysoiminen tulee maakunnan uudeksi tehtäväksi. Apuna ovat maakunnan alueellinen riskiarvio ja kansallinen riskiarvio, jotka luovat meille pohjoiskarjalaisille näkemystä, jonka avulla voimme pitää huolta omasta varautumisesta ja häiriönsietokyvystä niin kotona kuin töissä.

Maakunta on kuitenkin me, asukkaat, joiden omatoiminen varautuminen on erittäin tärkeää yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Onhan meillä kaikilla kyky selvitä ilman palveluita edes 72 tuntia. Onhan?

Varautuminen on asennekysymys. Jotta minimoidaan taloudelliset vahingot, luodaan turvallisuutta ja varmistetaan Pohjois-Karjalan palvelut, tulee varautuminen ottaa vakavasti ja varmistaa riittävät resurssit. Pohjoiskarjalaisilla on asenne kohdillaan, sen osoittaa vuodenvaihteen 2017–18 tykkylumitilanteen omatoiminen varautuminen ja kesän 2018 vähäiset maastopalot.

 vs. paloinsinööri Ville Leinonen
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, Joensuun paloasema

(Kirjoitus on julkaistu Sanomalehti Karjaisessa 19.1.2019. Teksti on osa uudistusta käsittelevää kolumnisarjaa Maakunta uudistuu.)

Lisää kommentteja

Lisää blogeja.

Aluekehittäminen on maakunnan ydintä

Maakunta- ja sote-uudistusta koskevassa julkisessa keskustelussa huomio on kiinnittynyt...

Sivu arviointi ja palaute