blogi pääkuva

angle-left

Blogit

Työn merkityksellisyys vaikuttaa työtehoon

Viime aikoina on uutisoitu maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyön hidastumisesta maakunnissa. Syy hidastumiselle on lainsäädännön ja koko uudistuksen viivästyminen. Jarruttelulle ei kuitenkaan nyt ole tilaa – maakunnille on annettu rahoitus uudistustyölle ja näin ollen sitä on jatkettava täysillä. Samoin ajattelevat varmasti myös veronmaksajat. Mistä sitä vauhtia nyt sitten saadaan lisää, kun epävarmuuden tila vain jatkuu?

Olen pohtinut syitä, jotka todellisuudessa vaikuttavat valmistelun hidastumiseen ja uskon, että taustalla vaikuttavat etenkin resurssien käytettävyyteen ja motivaatioon liittyvät seikat. Näihin vaikuttamalla tilannetta voidaan parantaa.

Ensinnäkin, valmistelun tahti ei ole yksinomaan palkatun valmisteluporukan käsissä. Nyt uudistustyötä tehdään yhdessä maakuntaan (oletettavasti) siirtyvien organisaatioiden kanssa. Näiltä odotetaan työpanosta, aikaa ja asiantuntemusta valmistelutyöhön. Tällä hetkellä uudistuksen vaatimaan työhön ei kuitenkaan ole ylimääräistä vapaata aikaa tai ylimääräistä asiantuntevaa henkilöstöä lorvimassa työpaikkojen käytävillä. Tuleva uudistus, joka on vielä vailla yhtään hyväksyttyä lakipykälää, voi monelle organisaatiolle näyttäytyä ylimääräisenä, potentiaalisesti hukkaan menevänä työnä.

Pelko tehdyn työn hukkaamisesta sen sijaan vaikuttaa valmisteluun osallistuvien ihmisten motivaatioon ja jaksamiseen. Yleisesti tiedetään, että keskeisiä työssäjaksamiseen ja työmotivaatioon heikentävästi vaikuttavia asioita ovat epävarmuus tulevasta ja työnteon mielekkyyden puute. Koko uudistuksen yllä leijuva epävarmuus saa monen meistä pohtimaan valmistelun merkityksellisyyttä.

On mielestäni vain inhimillistä ja ymmärrettävää, jos käytettävissä olevien resurssien rajallisuus, uudistukseen liittyvä epävarmuus ja sitä kautta mahdollisesti syntyvä motivaatiopula ovat johtaneet valmistelun hidastumiseen useissa maakunnissa.

Näitä asioita pohdittiin myös Meijän maakunnan henkilöstöasioiden ryhmässä heti kesälomien jälkeen. Mitä me sitten teimme? Mietimme ja kirjasimme ylös organisaatioiden henkilöstöasioiden tämän hetkisiä haasteita, kehittämiskohteita ja tulevia tarpeita.

Päätimme, että henkilöstöasioiden työstämisessä keskitytään nyt niihin asioihin, jotka hyödyttävät organisaatioita nyt ja tulevaisuudessa – maakunta- ja sote-uudistuksesta riippumatta. Näin ainakaan tulevan maakunnan organisaation henkilöstöasioiden suunnittelua ei meillä Pohjois-Karjalassa enää varjosta epävarmuus, sillä nyt tehtävä työ saadaan varmasti käyttöön ja sitä kautta valmistelu on motivoitunutta ja tehokasta!

 

(Kirjoitus on julkaistu Sanomalehti Karjaisessa 27.10.2018. Teksti on osa uudistusta käsittelevää kolumnisarjaa Maakunta uudistuu.)

Lisää kommentteja

Lisää blogeja.

Muutoksen keskellä turhasta pois

Odotamme maakunnissa kuumeisesti eduskunnan päätöstä maakunta- ja sote-uudistuksen...

Rohkeus ratkaisee

Tänä syksynä on kuullut monesti kysymyksen: ”No tuleeko se uudistus”. Tähän on helppo vastata,...

Sivu arviointi ja palaute