blogi pääkuva

angle-left

Blogit

Aluekehittäminen on maakunnan ydintä

Maakunta- ja sote-uudistusta koskevassa julkisessa keskustelussa huomio on kiinnittynyt lähinnä sote-asioihin ja siinäkin yhteen yksityiskohtaan eli valinnanvapauteen. Uudistus koskee kuitenkin laajasti maakunnan tehtäviä, joista yksi kokonaisvaltaisimmasta on aluekehittäminen.

Aluekehittäminen on laaja-alaista ja monitasoista toimintaa. Se on maakunnan itsehallinnon ydin, joka perustuu eri toimijoiden yhteisiin tavoitteisiin ja vuorovaikutukseen. Se sisältää sekä poliittisen tahdonmuodostuksen että aluekehittämiseen suunnatut toimet ja resurssien käytön. Alueen kehittäminen tapahtuu tiiviissä yhteydessä maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen kanssa.

Aluekehittämiseen kuuluvat elinkeino- ja yritystoiminta, koulutus- ja osaaminen, ympäristö ja liikenne, kulttuuri ja maakunnallinen identiteetti sekä työllisyys ja osallisuus. Kehittäminen tapahtuu vuorovaikutteisesti ja monitasoisesti paikallis- ja maakuntatasolta valtakunnalliselle ja kansainväliselle tasolle asti.

Alueen kehittäminen perustuu maakunnan omiin erityispiirteisiin. Pohjois-Karjalan näitä ovat harva asutus, sijainti Venäjän rajalla ja pitkät välimatkat. Alueen elinvoima perustuu yhtäältä runsaisiin luonnonvaroihin ja toisaalta niihin perustuvaan korkeatasoiseen osaamiseen. Koulutuskenttä on monipuolinen ja alueella tehdään korkeatasoista tutkimusta. Elinympäristö on puhdas, viihtyisä ja maaseutumainen.

Liikenneyhteydet vaativat jatkuvaa kehittämistä pitkien välimatkojen vuoksi. Pohjois-Karjalassa on vahva, omaleimainen kulttuuri ja selkeästi oma identiteetti. Yhdessä tekeminen on perinne. Toisaalta vanhemmat ikäluokat kasvavat ja nuoremmat ikäluokat pienenevät, mikä aiheuttaa paineita palveluiden saatavuuden suhteen. Korkea työttömyys on iso ongelma, jonka syyt löytyvät väestö-, yritys- ja omistusrakenteista.

Aluekehittämisen osa-alueita ovat strateginen suunnittelu ja siihen perustuva ohjelmatyö, toimenpiteiden edistäminen ja niitä koskeva edunajaminen, maakunnan kansainvälistyminen sekä toiminnan rahoitus. Aluekehitysviranomaiset järjestävät palveluita eri osa-alueille. Maakunta- ja sote-uudistuksessa yksi tällainen palvelukokonaisuus on kasvupalvelut, jotka tarkoittavat työllisyys- ja yrityspalveluita.

Maakunta- ja sote-uudistuksella on siis vaikutusta moneen asiaan, ei pelkästään sote- tai kasvupalveluiden järjestämiseen. Pohjois-Karjalan kehittämisen kannalta yksi monialainen maakuntaorganisaatio on tavoiteltava asia. Monimutkainen aluehallintojärjestelmä selkeytyy, maakunnallinen identiteetti säilyy ja päätöksenteko on omissa käsissä omassa maakunnassa.  

Käykö näin vai tehdäänkö Pohjois-Karjalaa koskevat päätökset jatkossa jossakin muualla, on tällä hetkellä eduskunnan käsissä, kun se päättää maakunta- ja sote-uudistusta koskevasta lainsäädännöstä.

Kehittämisjohtaja, YTT Eira Varis, eira.varis@pohjois-karjala.fi
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

(Kirjoitus on julkaistu Sanomalehti Karjaisessa 24.11.2018. Teksti on osa uudistusta käsittelevää kolumnisarjaa Maakunta uudistuu.)

Lisää kommentteja

Lisää blogeja.

Rohkeus ratkaisee

Tänä syksynä on kuullut monesti kysymyksen: ”No tuleeko se uudistus”. Tähän on helppo vastata,...

Varautuminen on parasta yhdessä tehtynä

Varautumalla varmistetaan maakunnan palveluiden saatavuus ja asukkaiden turvallisuus...

Sivu arviointi ja palaute