ajankohtaista pääkuva

Ajankohtaista

angle-left Vaativan tason palvelut OT-keskuksiin

Vaativan tason palvelut OT-keskuksiin

Suomen sairaanhoitopiirit on jaettu yliopistollisten sairaaloiden mukaan viiteen yhteistoiminta-alueeseen, joille valmistellaan Osaamis- ja tukikeskuksia eli OT-keskuksia.


Valmistelutyötä ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö. Itä-Suomen OT-keskuksen kehittämistyöstä vastaa Pohjois-Savon Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE), jossa osatoteuttajana on mm. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Mukaan kehittämiseen on kutsuttu Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Keski-Suomen maakuntien LAPE-vastuuhenkilöitä, erityis- ja vaativimman tason toimijoita sekä tutkimus- ja koulutusyksiköitä. 

Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen keskittämisasetuksen pohjalta yliopistollista sairaalaa ylläpitävän sairaanhoitopiirin tulee huolehtia alueellaan lasten, nuorten ja perheiden vaativimpien palvelujen osaamiskeskuksen tehtävistä. OT-keskus voi olla sekä kiinteä keskus että verkosto, joka tarjoaa tukea suorassa asiakastyössä tai välillisesti ammattilaisille.

Keskuksen keskeisin arvo on asiakaslähtöisyys ja se perustuu lasten ja perheiden yksilöllisiin tarpeisiin. OT-keskuksiin verkostoituvia integrativiisia palveluja ovat mm. osa vaativimmasta lasten ja nuorten erikoissairaanhoidosta, vaativin lastensuojelu sekä vaativat vammais- ja maahanmuuttajien palvelut.

Lisäksi keskukset tekevät tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vaativan erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen toimijoiden verkoston (VIP) kanssa. Näitä palveluja tarvitsee noin prosentti asukkaista, joten toiminnallisesti ja taloudellisesti niitä ei ole järkevää itse järjestää.

Erikoissairaanhoidon osalta OT-keskuksissa on merkittävässä roolissa konsultaatiot sähköisiä ratkaisuja hyödyntäen erityis- ja perustason tueksi.

Tutkimus- ja kehittämistyössä verkostoidutaan yliopistojen, yliopistollisten sairaaloiden ja sosiaalialan osaamiskeskusten ym. kanssa.  Tavoitteena on, että tulevaisuudessa keskuksesta on mahdollista saada tukea alueellisesti palvelujärjestelmän ja ammattilaisten kehittymiselle. Tehtävänä on myös vaikuttavien, näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönotto ja ylläpito.

Parhaillaan OT-keskusten rakennetta, johtamista ja resursointia valmistellaan STM:n johdolla viidellä yhteistyöalueella.  Työn alla on perustamissuunnitelman laatiminen, jossa huomioidaan tekeillä olevat valtakunnalliset linjaukset ja alueellinen toteuttaminen. Itä-Suomen perustamissuunnitelma toimii valmistuttuaan asiantuntijaehdotuksena OT-keskuksen hallintamallista YTA-alueen yhteistyöryhmälle.

Lisätietoa: https://stm.fi/lape/erityis-ja-vaativimmat-palvelut.

Pohjois-Karjalan lapsi- ja perhepalvelujen muutosagentti Anne Frimodig

Sivu arviointi ja palaute