ajankohtaista pääkuva

Ajankohtaista

angle-left Mitä Manu duunaa?

Mitä Manu duunaa?

Maakunnallinen nuorisovaltuusto eli näin tuttavallisemmin Manu on kenties vieraampi käsitys monelle. Eikä ihme, ovathan ne olleet olemassa vasta noin vuoden verran. Pohjois-Karjalan maakunnallinen nuorisovaltuusto perustettiin vuonna 2017 ja sen on yksi Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton kolmesta pilotista.

Manuumme kuuluu kaksi jäsentä jokaisesta Pohjois-Karjalan nuorisovaltuustosta, niin että jokainen nuorisovaltuusto päättää itse edustajansa Manuun. Kokoonnumme 4-6 kertaa vuodessa maakuntaliiton tiloissa ja kenties myöhemmin myös muualla maakunnassamme. Tehtävänämme on toimia maakunnallisena vaikuttajaelimenä, osallistua maakuntauudistuksen valmisteluun ja tuoda näin nuorten ääni esille maakunnassamme.

Eroja nuorten työllistymisen tukemisessa

Nuorten ääni kajahtikin esille eräässä kokouksessamme tämän vuoden alussa. Syntyi keskustelua kesätöistä, yrittäjyydestä ja niiden eroista alueemme kuntien välillä. Keskustelun edetessä huomasimme, että kuntien välillä löytyi suuria eroja siitä, miten nuorten työllistymistä tuetaan.

Tämän seurauksena asia siirrettiin jatkomietintöjä varten Manun työllisyydestä vastaavalle työryhmälle, joka valmisteli loppukevään aikana esityksen työsetelin uudistuksesta. Uudistuksen keskeisinä tavoitteina on saada jokaisen kunnan työllistämistä tukeva summa saman suuruiseksi, laajentaa tukiaikaa kesän ulkopuolelle muihin sesonkiaikoihin, tehdä tuesta käyttökelpoinen jokaiselle nuorelle missä tahansa maakuntamme kunnassa ja saada nuorille yrittäjille vastaavanlainen tuki liiketoiminnan aloittamiseen.

Visiitillä kunnanjohtajien kokouksessa

Lokakuun alussa kävelimme ehdotuksen kanssa kunnanjohtajien kokoukseen esittelemään ideaamme. Näytimme diamme, keskustelimme, vastailimme kysymyksiin ja lopputuloksena salissa istui joukko ehdotuksellemme vihreää valoa näyttäviä kunnanjohtajia. Tämä rohkaisi meitä entisestään, puhuimme jatkomenettelyistä ja sovimme, että lähetämme työsetelin uudistusehdotuksen jokaisen kunnan käsiteltäväksi.

Haluamme tällä uudistuksella antaa nuorille mahdollisuuden työllistyä, sillä onhan se niinkin, että kaksikymppisenä pitäisi löytyä jo kymmenen vuoden työkokemus.  Lisäksi työkokemus kasvattaa aina ihmisenä ja auttaa löytämään omaa suuntaa.

Tämä on tilanne, missä nyt olemme. Odotamme kuntien vastausta ehdotukseemme ja pohdimme tulevaisuuden uusia hankkeita, ideoita ja ratkaisuja. Mietimme, miten voisimme edistää nuorten asiaa ja parantaa koko maakuntaamme siinä samassa.

Seuraavaksi Manumme on suuntamassa katseensa nuorten mielenterveyteen ja hyvinvointiin, ja kun ratkaisuehdotuksemme siihen on valmis, pidämme kyllä huolta, että nuortemme ääni kantaa Karjalan kunnailla!

Oskar Mannelin, Pohjois-Karjalan maakunnallisen nuorisovaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Sivu arviointi ja palaute