ajankohtaista pääkuva

Ajankohtaista

angle-left Lasten oikeuksien sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tulee olla osa maakuntastrategiaa

Lasten oikeuksien sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tulee olla osa maakuntastrategiaa

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) aikana, vuosina 2017-2018 sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos sekä maakuntien LAPE-toimijat laativat yhteistyönä yhdeksän LAPE-teesin kokoelman. Pohjois-Karjalan LAPE-muutosagentti Anne Frimodig julkaisee jatkossa uuden teesin kuukausittain. Ensimmäinen teesi käsittelee mm. lapsen oikeuksia.

Maakuntastrategia on maakuntavaltuuston työväline maakunnan johtamisessa. Strategiassa linjataan, että lapsen oikeudet huomioidaan kaikessa päätöksenteossa, jossa tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi. Maakuntastrategia ja siihen liittyvä palvelustrategia varmistavat, että palvelukokonaisuudet niin sivistyksen, kolmannen sektorin kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta saadaan toimimaan mahdollisimman lapsi- ja perhelähtöisesti.

Kaikkia palveluntuottajia velvoittavat lapsenoikeusperustaiset toimintatavat sisältyvät palvelulupauksiin ja hankintasopimuksiinKäytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lastensuojelun palvelujen tai psykososiaalisten palvelujen hankinta tulisi tehdä hankintalain mukaisesti riittävällä huolellisuudella ja erityisesti palvelun laatuun panostaen.

Teesi esittää lisäksi, että monien päätösten valmistelun tulisi sisältää lapsivaikutusten arviointi, jossa tarkastellaan päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja lasten oikeuksien toteutumiseen.Lapsivaikutusten arviointia edellyttävät myös seuraavat lait: lapsen oikeuksien sopimus, terveydenhuoltolaki sekä tuleva sote-järjestämislaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, hallintolaki, varhaiskasvatuslaki, perusopetuslaki, lukiolaki ja laki ammatillisesta koulutuksesta. Kunnallisessa päätöksenteossa voi tulla eteen tilanne, jossa virkamies tarvitsee tukea lapsivaikutusten arvioinnin tekemiseen. Mikäli arvioinnin tekeminen mietityttää, kannattaa osallistua Oppimaa.fi-koulutuspalvelun tuottamalle ilmaiselle nettikurssille, joka on mahdollista suorittaa rekisteröitymisen jälkeen.

Viimeisenä kohtana teesissä toivotaan, että lapsi- ja perhepalvelujen kustannuksia tarkasteltaisiin yhtenä kokonaisuutena (lapsibudjetointi) maakunnan ja kuntien resurssit huomioiden. Lapsibudjetointi tarkoittaa kunnan, maakunnan tai valtion talousarvion tarkastelemista lapsenoikeusnäkökulmasta. Se ei ole erillisen ”lasten talousarvion” tekemistä, vaan kyse on talousarvion lapsiin kohdistuvien määrärahojen tarkastelusta kokonaisuutena. Lapsibudjetointia on viety eteenpäin Oulussa ja sitä esitellään Helsingissä 20.3. LAPE-akatemianstarttitilaisuudessa. Tilaisuus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien soten ja sivistystoimen johtaville virkamiehille ja päättäjille, maakuntavalmistelijoille sekä järjestöjen ja seurakuntien johdolle. Jokaisella on mahdollisuus seurata tilaisuutta myös verkossa tai katsoa se myöhemmin tallenteena.

Muutosagentti Anne Frimodig

Sivu arviointi ja palaute