ajankohtaista pääkuva

Ajankohtaista

angle-left Pohjoiskarjalaiset suhtautuvat myönteisesti uudistukseen

Pohjoiskarjalaiset suhtautuvat myönteisesti maakuntauudistukseen

Pohjoiskarjalaiset suhtautuvat maakuntauudistukseen myönteisemmin kuin suomalaiset keskimäärin. Joka toinen haluaa oman maakunnan uudistuksen perustaksi.

Sote-uudistuksen jälkeen kunnille jäävät tehtävät halutaan kuitenkin säilyttää kunnilla. Pohjois-Karjalassa monissa sote-palveluissa luotetaan yhtä usein yksityiseen palveluntarjontaan kuin julkiseen. Tämä selviää KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön maakunnan asukkaiden näkemyksiä kartoittaneesta tutkimuksesta.

Oma maakunta tärkeä

Suhtautumista maakuntauudistukseen ja maakunnalliseen itsehallintoon selvitettiin kuudella asenneväittämällä. Lähes 40 % Pohjois-Karjalan asukkaista pitää nykyistä 18 maakunnan jakoa hyvänä perustana sote- ja maakuntauudistukselle. Joka toiselle on tärkeää, että oma maakunta on yksi uudistuksessa perustettavista maakunnista.

Peräti 39% Pohjois-Karjalassa asuvista yhtyy väittämään, jonka mukaan ”maakunnilla tulee olla samanlainen itsehallinto kuin kunnilla nykyisin”. Eri mieltä on pienempi joukko.

Maakuntavaalit nähdään positiivisessa valossa

Pohjoiskarjalaiset pitävät maakuntavaaleja hyvänä asiana ja tärkeämpänä kuin eurovaaleja. Kaksi kolmesta äänestäisi maakuntavaaleissa. Joka viides voisi harkita maakuntavaltuustoehdokkuutta kysyttäessä ja joka neljäs maakunnallista muuta luottamustoimea. Puolet haluaisi valita maakuntajohtajan suoralla vaalilla.

Pohjoiskarjalaiset haluavat asettaa rajoituksia ehdokkaaksi asettautumiselle maakuntavaaleihin. Samojen ihmisten ei pitäisi olla ehdolla kaikissa vaaleissa.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu internetpaneelissa toukokuussa 2018. Haastatteluja tehtiin Pohjois-Karjalassa 189. Vastaajat edustavat maakunnan 18 - 79 vuotta täyttänyttä väestöä. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on Pohjois-Karjalassa suurimmillaan noin seitsemän prosenttiyksikköä suuntaansa. Maakunnan asukkaiden käsityksiä on verrattu koko maan 18 - 79 vuotta täyttänyttä väestöä edustavaan aineistoon. Koko maan väestöä edustava vertailuaineisto sisältää 6.193 haastattelua. Koko maata edustavassa aineistossa virhemarginaali on noin yksi prosenttiyksikkö suuntaansa.

Sivu arviointi ja palaute