ajankohtaista pääkuva

Ajankohtaista

angle-left Mitä kuuluu -kyselyllä halutaan petrata työhyvinvointia

Mitä kuuluu -kyselyllä halutaan petrata työhyvinvointia

Valmisteilla olevaan maakunta- ja sote-uudistukseen liittyy olennaisena osana myös mukana olevien organisaatioiden työhyvinvoinnin kehittäminen. Loka-marraskuussa Siun sotessa, Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa ja TE-toimistossa toteutetaan Mitä kuuluu -työhyvinvointikysely. Vastaava kysely tehtiin viime vuonna jo Siun sotessa, mutta nyt mukana olevaa viranomaisjoukkoa on laajennettu. Mukana on yli 7 000 työntekijää.

Työhyvinvointikysely toteutetaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Netissä täytettävä kysely auttaa selvittämään mitä mukana oleville työpaikoille kuuluu, voivatko työntekijät hyvin vai pitäisikö työhyvinvointia aktiivisesti kohentaa.


- Mitä kuuluu -kokonaisuus rakentuu henkilöstölle suunnatusta työhyvinvointikyselystä, kyselyn tuloksista ja kehittämistoimenpiteistä, joita työyhteisöt ideoivat tulosten pohjalta, taustoittaa tuotepäällikkö Jouni Sipponen Työterveyslaitokselta.

- Mitä kuuluu -kokonaisuus on ensisijaisesti johdon työkalu henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen. On tärkeää, että kaikki vastaisivat, koska vain vastaamalla voidaan organisaation työhyvinvointia viedä parempaan suuntaan. Viime vuonna Siun sotessa vastausprosentti oli peräti 70.

ELY korostaa ennakointia hyvinvoinnissa

ELY-keskuksella on ollut tähän saakka käytössä työhyvinvointikyselyssä VMBaro. Henkilöstön vastausaktiivisuus on ollut vaihtelevaa ja erityisesti palkintojärjestelmä vaikuttaa positiivisesti vastausmääriin.

- Seurantavälineenä kyseinen järjestelmä ei ole täysin palvellut henkilöstön näkemyksiä. Meillä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa on pyritty erityisesti viime vuosina korostamaan henkilöstön hyvinvointia ennakoivalla tavalla, verraten esimerkiksi sairaan- ja terveydenhoitoon, jatkossa terveydenhoitopainotteisesti, kertoo paikallisen ELY-keskuksen YT-toimikunnan pj. Mika Honkanen.

- Uskon Suomalaisen Työn Liiton selvitykseen, jossa tärkeimpinä yksittäisinä tekijöinä työhyvinvoinnille olivat hyvä työilmapiiri, motivoiva työ ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön.

- Tavoitevastausprosentti on vaatimattomasti 100, koska kyseessä on uusi työväline ja olemme kiinnostuneita kehittämään Mitä kuuluu -kokonaisuutta. Henkilöstön edustaja osallistuu aktiivisesti

johdon kanssa ja pyrkii tuomaan aidosti henkilöstön toiveet toteutukseen sekä näkyvän seurannan toteutuksen vaiheesta.

- Olemme kiinnostuneita kokeilemaan myös kyselyn ”lisäosia”, kuten esimerkiksi kognitiivisen ergonomian näkökulmaa. Pyrimme jatkossa ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti olemassa olevat resurssit. Tavoitteisiin tarvitsemme kuitenkin työvälineen, joka palvelee sekä henkilöstöä että johtoa muuttamaan kuulemisen kuuntelemiseksi ja lopuksi silmin nähtäväksi. Kuten talous on seuraus ihmisten käyttäytymisestä, niin miksi emme pyrkisi itse yhdessä tekemään työn tekemisestä hyvän seurauksen, jossa kaikilla on mahdollisuus kokea onnistumista.

Kolmiosainen kokonaisuus
 

Mitä kuuluu -kokonaisuus koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisenä toteutetaan työhyvinvointikysely, johon vastataan yksilönä. Kyselyllä kerätään tietoa esimiestyöstä ja voimavaroista, jotka liittyvät työtehtäviin, työn järjestämiseen, työyhteisön vuorovaikutukseen ja organisaatioon. Tietoa kerätään myös muutoksista työssä, muutoksiin sopeutumisesta ja työn kuormituksesta.

Toisena vaiheena on tulosten raportointi ja niihin perehtyminen. Tulokset tulevat Mitä kuuluu -nettisivustolle, josta kaikki työntekijät voivat käydä katsomassa kyselyn tuloksia ja vertailla niitä muihin yksiköihin.

Kolmantena ja tärkeimpänä vaiheena on kyselyn tulosten käsitteleminen ja niistä seuraavien kehittämistoimenpiteiden tunnistaminen. Tulokset käsitellään esimiehen johdolla. Tulosten kautta keskustellaan mitkä ovat yksikön ylläpidettäviä voimavaratekijäitä ja mitkä taas kehitettäviä asioita.

Lopuksi organisaation johtoryhmä hyödyntää tuloksia ja ideoita tulevaisuuden päätöksenteossa.

TTL on luotettava työelämän tutkija
 

Työterveyslaitos on puolueeton ja luotettava työelämän tutkija. Kysely on täysin luottamuksellinen eli yksittäisiä vastauksia tai vastaajia ei ole mahdollista tunnistaa.

Mitä kuuluu -kokonaisuus antaa maakunnalle työhyvinvoinnin tilannekuvan juuri tällä hetkellä. Toisaalta saadaan myös seurantatietoa, koska Pohjois-Karjalan tuloksia on mahdollista verrata muihin vastaaviin organisaatioihin Suomessa, sillä sama kysely toteutetaan kuluvan vuoden aikana useassa maakunnassa.

Kysely on osa Maakunta18-kokonaisuuden valmistelua, jota tukee sosiaali- ja terveysministeriö.

Sivu arviointi ja palaute