ajankohtaista pääkuva

Ajankohtaista

angle-left Elinvoimainen maakunta tarvitsee ympäristötietoa

Elinvoimainen maakunta tarvitsee ympäristötietoa

Varsinais-Suomen ELY-keskus selvittää ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa ympäristötiedon tuottamisen nykytilaa hallinnossa ja arvioi tiedon tuotannon, jakamisen ja käytön toimivuutta sekä yhteistyön ja käytäntöjen kehittämistarpeita tulevaa aluehallinnon uudistusta ajatellen.

Ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietouden parantaminen on maakunnan lakisääteinen tehtävä. Ympäristöä koskeva tieto on osa maakunnan tietojohtamisen kokonaisuutta, ja sillä on kytkentöjä moniin maakunnan toimintoihin.

Hankkeen tuloksena esitetään alustavia malleja siitä, miten ympäristötieto tulisi sisällyttää maakunnan järjestämiseen, johtamiseen ja palvelurakenteeseen.

Ympäristötieto kytkeytyy maakunnan strategiaan ja maakunnan kykyyn järjestää palvelutuotantonsa niin, että se pohjautuu osaltaan ympäristöä koskevaan tietoon. Maakunnan elinvoima ja asukkaiden hyvinvointi rakennetaan ympäristön tarjoamalle alustalle, hyödyntäen sitä, muokaten sitä - tavoitteena tulee kuitenkin olla, että toiminta on kestävää ja ympäristön arvot turvaavaa.

Esimerkkinä voi mainita, että pelkästään maakuntakonsernin toimintaan liittyvä tavaroiden ja aineiden hankinta sekä toimitilojen ylläpito ja logistiikka ovat valtava kokonaisuus, jonka ympäristövaikutuksiin tulee kiinnittää huomiota.

Maakunnat ympäristötiedon tuottajina ja käyttäjinä 2018-2019
Merja Haliseva-Soila, hankevastaava, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Laura Lähteenmäki, suunnittelija, Varsinais-Suomen liitto

Sivu arviointi ja palaute