yritys pääkuva

HINKU yrityksille

HINKU yrityksille

Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa -hanke kannustaa alueella toimivia yrityksiä perehtymään ilmastopäästöjen vähentämisen mahdollisuuksiin. Ympäristöarvojen lisäksi motivoivana tekijänä on toimenpiteiden taloudellinen kannattavuus ja riskien hallinta. Energia- ja ympäristöala tarjoaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hankkeen tavoitteena on, että pohjoiskarjalaiset pk-yritykset ottavat käyttöön omassa toiminnassaan kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä ratkaisuja ja teknologiaa. Tarkoituksena on myös koota tietoja edelläkävijäyrityksistä, joita voidaan käyttää esimerkkeinä ja tulevaisuuden suunnannäyttäjinä. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa alueen cleantech-markkinoita tuomalla tarjoajat ja kiinnostuneet osapuolet yhteen

Tässä työssä apuna voidaan hyödyntää hankkeemme tarjoamaa maksutonta energiakatsausta pk-yritysten, yhteisöjen ja kuntien kiinteistöissä. Katsauksessa tarkastellaan kiinteistön energiankulutusta ja sen jakautumista sekä annetaan taloudellisesti järkeviä ja teknisesti toteutettavissa olevia toimenpide-ehdotuksia energiankäytön tehostamiseksi. Katsaus toimii myös maksuttomana energia-asioiden sparrauksena.

Ole yhteydessä hankkeen henkilöstöön, jos yrityksesi haluaa energiakatsauksen kiinteistöönsä tai yrityksesi on jo toteuttanut mielenkiintoisen toimenpiteen energia- ja ilmastoasioiden parissa.

Yrityksille tarjotuista työkaluista ja palveluista löytyy kootusti tietoa HINKU-foorumin sivuilta.

Energia- ja ilmastotoimenpiteiden hyviin käytäntöihin voi tutustua mm. seuraavien palveluiden ja sivujen kautta:

Energiatehokkuussopimukseen liittynyt yritys voi saada työ- ja elinkeinoministeriön tukea energiakatselmuksiin, selvityksiin sekä investointeihin. Tukea haetaan Tekesiltä.

Energiahankkeiden toteutukseen on kehitetty vaihtoehtoisia malleja. ESCO-palvelussa (Energy Service Company) ulkopuolinen asiantuntija toteuttaa yrityksessä energiahankkeen, jonka kustannukset maksetaan toteutuvilla säästöillä.

Sivu arviointi ja palaute