tiekartta pääkuva

Tiekartta

Tiekartta öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan 2040

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Karelia-ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä laatineet laajan työpajatoiminnan pohjalta tiekartan öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan 2040. Tiekartta pohjautuu Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelmaan 2020, jossa on asetettu tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi ilmastonmuutoksesta, biotalouden kestävästä kasvusta ja uusiutuvan energian osuuden lisäämisestä. Tiekarttatyössä oli tavoitteena tunnistaa konkreettisia askelmerkkejä, joilla asetettuihin maakunnallisiin ilmasto- ja energiatavoitteisiin voitaisiin päästä. Tiekartassa tarkasteltavia sektoreita ovat: energia, liikenne, maankäyttö ja asuminen, luonnonvarat ja biotalous, kiertotalous sekä osaaminen ja innovaatiot.

Tiekarttatyöhön on osallistunut toimijoita yli 50 organisaatiosta ja joukko yksityishenkilöitä. Tiekarttaluonnos valmistui syksyllä 2017. Lopullinen raportti sekä englanninkielinen tiivistelmä ovat ladattavissa alla olevista linkeistä.

Tiekarttaraportti kokonaisuudessaan

Lyhyt versio englanninkielisestä tiivistelmästä

Pitkä versio englanninkielisestä tiivistelmästä

Tiekartta on toteutettu osana Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa -hanketta. Tiekarttatyöryhmään ovat kuuluneet Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Karelia-ammattikorkeakoulu Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa, Poveria biomassasta, SECUREnpa, Bio4Eco, TENTacle ja CIRCWASTE-hankkeiden kautta. Tiekartan pohjalta on käynnistetty 2-3 mielenkiintoisen referenssikohteen suunnittelu, joiden avulla viedään eteenpäin tiekartassa tunnistettuja mahdollisuuksia.

 

Sivu arviointi ja palaute