kunta pääkuva

Kunnat

Öljyvapaa kunta

Pohjois-Karjalan maakuntasuunnitelmassa on vuonna 2010 linjattu ensimmäisen kerran öljyvapaasta maakunnasta. Tavoitetta konkretisoitiin vuonna 2011 laaditussa ilmasto- ja energiaohjelmassa, jossa tavoitteeksi asetettiin fossiilisesta öljystä vapaa energiantuotanto vuoteen 2020 mennessä ja fossiilisesta öljystä luopuminen liikenteessä vuoteen 2030 mennessä. Tämän jälkeen tavoitteet ovat toimineet läpileikkaavana teemana kaikissa maakunnallisissa strategioissa ja ohjelmissa. Tällä hetkellä lämmitysöljyn osuus maakunnan kokonaisenergiankulutuksesta on viisi prosenttia ja liikenteen osuus yhdeksän prosenttia.

Pohjois-Karjalan kuntien taajamissa kaukolämpö tuotetaan jo pääsääntöisesti kotimaisilla, uusiutuvilla energialähteillä, erityisesti metsäbioenergialla. Taajamien lämmitykseen hyödynnetään myös muun muassa sahateollisuuden sivuvirtoja sekä orgaanisten jätteiden mädättämisessä muodostuvaa biokaasua. Monissa lämpölaitoksissa vara- ja huipputehona toimii polttoöljy, joka on käytettävyydeltään varmatoiminen ja saadaan ajettua välittömästi ylös.

Hiilineutraali kunta

Pohjois-Karjalan kunnat ovat lähteneet aktiivisesti mukaan Suomen ympäristökeskus SYKEn hallinnoimaan Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU-verkostoon. HINKU-foorumissa mukana olevat kunnat edistävät uusiutuvan energian ja vähähiilisten ratkaisujen käyttöönottoa sekä parantavat kunnan omistamien kiinteistöjen energiatehokkuutta. Samalla myös kasvihuonekaasupäästöjen määrä vähenee. HINKU-foorumin tavoitteena on vähentää kunnan alueella muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Kansallisesti HINKU-kuntia on 38. Pohjois-Karjalasta mukana ovat Ilomantsi, Joensuu, Kitee, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Tohmajärvi ja Valtimo. Maakunnan väestöstä 84 prosenttia asuu HINKU-kunnissa, jotka kattavat Pohjois-Karjalan maakunnan pinta-alasta 80 prosenttia. Pohjois-Karjalassa tavoitellaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä HINKU-tavoitteiden mukaisesti koko maakunnan alueella.

Sivu arviointi ja palaute