Maakuntakaava 2040 vaihekaava1

Navigaatiovalikko

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1.vaihe luonnosvaiheessa

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1.vaihekaavaluonnoksesta kaikkiaan 41 lausuntoa ja mielipidettä. 

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 1.vaihemaakuntakaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä ja lausunnoilla 30.4. - 31.5.2021. Kaikkiaan palautteita saatiin 41 kappaletta. Palautetta käydään seuraavaksi läpi ja niihin laaditaan vastineet, jonka jälkeen siirrytään kohti kaavaehdotuksen laadintaa. 

Kaavaluonnokseen osoitettiin turvetuotannon osalta EO/tu -merkinnällä suot, jotka ovat tuotannossa tai luvitettu tuotantoon (3 713 ha). Lisäksi luonnokseen osoitettiin kaikki laaditun selvityksen mukaiset aktiivihiilituotantoon sopivat 39 suota (5 750 ha). Nämä osoitettiin turvetuotantoon soveltuvaa aluetta (tu) kuvaavan osa-aluemerkinnän (7 950 ha) sisäpuolelle. Aktiivihiilituotantoon tarvittava suopinta-ala on noin 4 000 ha ja priorisointi näiden osalta tehdään kaavan ehdotusvaiheessa.

Kaavaluonnokseen osoitettiin kaavaprosessin aikana laadittu maakunnallinen soidensuojeluaineisto, mikä sisältää 26 arvokasta suota (4 398 ha), luonnonsuojelualuetta osoittavalla SL-merkinnällä.

Rakennetun kulttuuriympäristön osalta kaavaluonnokseen osoitettiin, kaavaprosessin aikana laaditun inventointi- ja arvottamistyön perusteella, 104 pistemäistä kohdetta ja kahdeksan aluetta. Alueista kuusi on uusia ja kaksi voimassa olevien osa-alueiden laajennoksia. Teema yhdistetään osaksi voimassa olevan kaavan ma/km -merkintää.

Kaavaluonnokseen voi tutusta yhä erillisessä karttapalvelussa.

Vaihemaakuntakaavasta käytetään nimeä Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1. vaihe, koska se täydentää hyväksyttyä Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 -kaavaa.  

 

 

 

Kaavaluonnoksen asiakirjat

Kansiot
Asiakirjat
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • OAS asiakirjat

  Selvitykset

  Lisätietoja

  Timo Korkalainen

  Timo Korkalainen

  aluesuunnittelupäällikkö
   045 663 5376
  timo.korkalainen@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoitus, alue- ja yhdyskuntarakenne.

  Jukka Nykäsen kuva

  Jukka Nykänen

  ympäristöasiantuntija
   050 412 0717
  jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoitus, kulttuuri- ja luonnonympäristö, vaikutusten arviointi, riista- ja suurpetoasiat.

  Jyrki Suorsan kuva

  Jyrki Suorsa

  liikenneasiantuntija
   050 466 8511
  jyrki.suorsa@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoitus, yhteysverkot, liikennejärjestelmätyö.

  Heikki Viinikan kuva

  Heikki Viinikka

  maankäyttöasiantuntija
   050 593 7269
  heikki.viinikka@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoituksesssa virkistys ja reitistöt, paikkatieto.

  Some Jako Global

  Sivu arviointi ja palaute