tietosuoja pääkuva

Navigaatiovalikko

Tietosuojaselosteet

Tietosuoja

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

• henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen

• kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys

• avoimen informoinnin lisääminen.

Tarkastuspyyntö ja tietojen korjausvaatimus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle. Tietosuojavaltuutetun toimiston sivulla on lisätietoja tieto- ja tarkistuspyyntöjen tekemisestä.

Tarkastuspyyntö lähetetään maakuntaliiton kirjaamoon: kirjaamo@pohjois-karjala.fi tai postitse osoitteella Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu

Henkilötietojen tarkastuspyyntölomake

Some Jako Global

Sivu arviointi ja palaute