Päätöksenteko alasivun kuva

Navigaatiovalikko

Maakuntaliiton organisaatio

Maakuntaliiton organisaatio

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat kaikki Pohjois-Karjalan 13 kuntaa. Maakuntaliiton päätöksenteko perustuu kunnalliseen demokratiaan.

Liiton ylin päätösvalta on maakuntavaltuustolla. Sen valitsee joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeen kokoontuva edustajainkokous. Käytännön työtä johtaa valtuuston valitsema maakuntahallitus.

Valtuusto valitsee myös tarkastuslautakunnan, jonka tehtävänä on valvoa, että maakuntavaltuuston liiton toiminnalle asettamat tavoitteet toteutuvat.

Jäsenkuntien edustajat maakuntavaltuustoon ja -hallitukseen valitaan niin, että niiden poliittinen jakauma vastaa vaalitulosta Pohjois-Karjalassa.

Maakuntaliiton toimisto

Toimiston organisaatiorakenne pohjautuu maakuntaliiton lakisääteisiin tehtäviin sekä perussopimuksen mukaisiin kuntien antamiin tehtäviin.

Toimiston perustehtävät on jaettu neljään avainprosessiin ja kahteen tukiprosessiin. Avainprosesseja ovat aluekehitys, alueidenkäyttö, maakunnan edunajaminen ja kehittämisrahoitus. Tukiprosesseja puolestaan ovat hallintopalvelut sekä johtaminen ja viestintä.

Maakuntavaltuusto 2017-2021

Maakuntavaltuusto

Maakuntaliiton ylintä päätösvaltaa käyttää 53-paikkainen maakuntavaltuusto. Valtuuston jäsenet ovat jäsenkuntien kunnanvaltuustojen edustajia. Kunkin kunnan jäsenmäärä maakuntavaltuustossa määräytyy kunnan asukasmäärän mukaan. Jokainen kunta saa valtuustoon vähintään yhden edustajan.

Maakuntavaltuuston kokoonpano linkki

Maakuntahallitus 2017-2021

Maakuntahallitus

Maakuntahallituksen tehtävänä on ohjata liiton toimiston työskentelyä, valmistella maakuntavaltuustossa käsiteltävät asiat ja panna valtuuston päätökset täytäntöön.

Maakuntahallituksen kokoonpano linkki

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on laatia arviointikertomus siitä, ovatko maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kaikki tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet ovat maakuntavaltuutettuja.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano linkki

Lisätietoja

Jarmo Heiskasen kuva

Jarmo Heiskanen

tietopalvelupäällikkö/vs. hallinto- ja talousjohtaja 31.1.2023 asti
 040 544 5671
jarmo.heiskanen@pohjois-karjala.fi
Hallinto, taloushallinto, henkilöstöasiat. Laajakaista, ICT- ja tietoyhteiskunta-asiat.

profiilikuva

Vili Hirvonen

asianhallintasuunnittelija
 050 476 8661
vili.hirvonen@pohjois-karjala.fi
Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtaminen sekä tietosuojavastaavana toimiminen aikavälillä 21.3.-20.9.2022.

Sivu arviointi ja palaute