Maakuntakaava 2040 vaihekaava1

Navigaatiovalikko

Uusi vaihemaakuntakaava käynnistymässä toukokuussa 2020

Uusi vaihemaakuntakaava käynnistetty ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 25.5.–26.6.

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 18.5.2020 käynnistää vaihemaakuntakaavan laadinnan. Vaihemaakuntakaavasta käytetään nimeä Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1. vaihe, koska se täydentää nyt hyväksymisvaiheessa olevaa Pohjois-Karjalan maakuntakaavaa 2040.  

Vaihemaakuntakaavan käsiteltävät pääteemat ovat turve, arvokkaat suot sekä rakennettu kulttuuriympäristö, joissa kaikissa on tapahtunut ja tapahtumassa muutoksia, ja jotka näin edellyttävät kokonaisuutena selvittämistä ja läpikäymistä. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta selvitystyö on käynnistymässä kesällä, muita selvityksiä on tavoitteena saada liikkeelle heti alkusyksystä.

Vaihemaakuntakaavan käynnistyspäätöksen yhteydessä maakuntahallitus käsittely ja hyväksyi vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) luonnoksen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos laitetaan nähtäville ja lausunnoille 25.5.–26.6. väliseksi ajaksi. OAS:iin voi tutustua alla olevasta asiakirjasta sekä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja maakunnan kuntien virastojen ilmoitustauluilla niiden aukioloaikoina (nähtävillä oloaikana).

 

Asiakirja- ja mediatiedostot

Lisätietoja

Pasi Pitkänen

aluesuunnittelupäällikkö
 0400 832 572
pasi.pitkanen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, alue- ja yhdyskuntarakenne, metsäbiotalous.

Jukka Nykäsen kuva

Jukka Nykänen

ympäristöasiantuntija
 050 412 0717
jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, kulttuuri- ja luonnonympäristö, vaikutusten arviointi, riista- ja suurpetoasiat.

Jyrki Suorsan kuva

Jyrki Suorsa

liikenneasiantuntija
 050 466 8511
jyrki.suorsa@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, yhteysverkot, liikennejärjestelmätyö.

Heikki Viinikan kuva

Heikki Viinikka

maankäyttöasiantuntija
 050 593 7269
heikki.viinikka@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoituksesssa virkistys ja reitistöt, paikkatieto., Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Some Jako Global

Sivu arviointi ja palaute