Maakuntakaava 2040 vaihekaava1

Navigaatiovalikko

Uusi vaihemaakuntakaava käynnistymässä toukokuussa 2020

Uusi vaihemaakuntakaava käynnistetty, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 34 lausuntoa ja 1 mielipide.

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 18.5.2020 käynnistää vaihemaakuntakaavan laadinnan. Vaihemaakuntakaavasta käytetään nimeä Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1. vaihe, koska se täydentää nyt hyväksymisvaiheessa olevaa Pohjois-Karjalan maakuntakaavaa 2040.  

Vaihemaakuntakaavan käynnistyspäätöksen yhteydessä maakuntahallitus käsitteli ja hyväksyi vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) luonnoksen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos oli nähtävillä ja lausunnoilla 25.5.–26.6.2020. OAS:sta saatiin kaikkiaan 34 lausuntoa ja 1 mielipide. Palautteisiin laaditut vastineet käsitellään syksyn aikana kaavan eri teemaryhmissä ja viedään sen jälkeen maakuntahallituksen hyväksymiskäsittelyyn. OAS:iin voi tutustua alla olevasta asiakirjasta.

Vaihemaakuntakaavan käsiteltävät pääteemat ovat turve, arvokkaat suot sekä rakennettu kulttuuriympäristö, joissa kaikissa on tapahtunut ja tapahtumassa muutoksia, ja jotka näin edellyttävät kokonaisuutena selvittämistä ja läpikäymistä. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta selvitystyö on käynnistynyt kesällä, muita selvityksiä on tavoitteena saada liikkeelle heti alkusyksystä.

 

 

Asiakirja- ja mediatiedostot

Lisätietoja

Timo Korkalainen

Timo Korkalainen

aluesuunnittelupäällikkö
 045 663 5376
timo.korkalainen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, alue- ja yhdyskuntarakenne.

Jukka Nykäsen kuva

Jukka Nykänen

ympäristöasiantuntija
 050 412 0717
jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, kulttuuri- ja luonnonympäristö, vaikutusten arviointi, riista- ja suurpetoasiat.

Jyrki Suorsan kuva

Jyrki Suorsa

liikenneasiantuntija
 050 466 8511
jyrki.suorsa@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, yhteysverkot, liikennejärjestelmätyö.

Heikki Viinikan kuva

Heikki Viinikka

maankäyttöasiantuntija
 050 593 7269
heikki.viinikka@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoituksesssa virkistys ja reitistöt, paikkatieto., Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Some Jako Global

Sivu arviointi ja palaute