Tulevaisuusrahasto pääkuva

Navigaatiovalikko

Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta vuosittain n. 50 uutta hanketta

Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta hankerahoitusta

Yksi keskeisistä rahoitusmuodoistamme on Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto, josta jaetaan vuosittain keskimäärin noin 30 hankkeen rahoitus. Rahaston vuosittain käytettävissä oleva potti on 675 000 euroa.

Rahaston tarkoituksena on edistää maakunnan henkistä ja taloudellista kehitystä ja toimeliaisuutta. Tulevaisuusrahaston hankkeet ovat yleensä kehittämis- ja selvityshankkeita, maakunnan markkinointia ja näkyvyyttä edistäviä ja maakuntaohjelma POKAT:n tavoitteita toteuttavia. Hankkeella pitää siis olla vaikuttavuutta joko paikallisesti tai maakunnallisesti niin, että se parantaa yleistä toimeliaisuutta ja elinvoimaa.

Valtaosa hankkeiden rahoituksesta mahtuu alle 25 000 euron luokkaan ja keskimääräinen tukiprosentti on hanketta kohti ollut n. 30-40 %. Pienempiäkin hankeavustuksia toki myönnetään.

Tyypillisiä tuenhakijoita ovat kunnat, kehittämisyhtiöt, koulutuslaitokset, julkisoikeudelliset toimijat ja erityisesti yhdistykset ja järjestöt. Yksityishenkilöille ei rahoitusta myönnetä eikä elinkeinotoimintaa harjoittaville yrityksille.

Elokuva- ja av-tuotantojen tukirahoituksessakin on saavutettu hyviä tuloksia. Useita elokuvatuotantoja on saatu tämän avulla Pohjois-Karjalaan.

Lisätietoja

Tatyana Madzhugina

johdon sihteeri
 050 466 8952
tatyana.madzhugina@pohjois-karjala.fi
Johdon sihteerin sijainen (30.9.2022 asti), vierailujen ja tilaisuuksien järjestely, Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston tehtävät.

Jarmo Heiskasen kuva

Jarmo Heiskanen

tietopalvelupäällikkö/vs. hallinto- ja talousjohtaja 31.1.2023 asti
 040 544 5671
jarmo.heiskanen@pohjois-karjala.fi
Hallinto, taloushallinto, henkilöstöasiat. Laajakaista, ICT- ja tietoyhteiskunta-asiat.

Tulevaisuusrahasto

Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Rahastosta myönnetään avustuksia kehittämishankkeisiin rahaston käytön periaatteiden mukaan 1–70 % hankkeen hyväksyttävästä kustannusarviosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kehittämishankkeiden tulee kohdistua pääsääntöisesti Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman mukaisiin painopistealueisiin ja toimintalinjoihin. Rahoitusta voidaan myöntää lisäksi Pohjois-Karjalan tunnetuksi tekemiseen, maakunnan, markkinointiin, edunvalvontaan liittyviin kehittämishankkeisiin, alueellisiin/paikallisiin omaehtoisuuteen perustuviin hankkeisiin ja maakunnan kansainvälistä toimintaa edistäviin hankkeisiin, omarahoitusosuudeksi maakunnan kannalta tärkeiden hankkeiden rahoittamisessa. Rahoitusta ei myönnetä yksityishenkilöille eikä yrityksille.

Lomakkeet

Sivu arviointi ja palaute