TenTacle sivun pääkuva

Navigaatiovalikko

TenTacle-hankkeella livakampaa liikennettä ydinkäytävillä

TenTacle-hankkeella livakampaa liikennettä ydinkäytävillä

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto osallistuu partnerina Interreg Itämeren alueen -ohjelmasta haettavaan TenTacle-hankkeeseen, jossa keskeisenä teemana on parantaa yhteyksiä TEN-T ydinverkostoon.

Hanke on osa EU:n uutta liikennestrategiaa TEN-T Core Network Corridors.

Hanke parantaa sidosryhmien kykyä saada hyötyä ydinkäytävistä luodakseen vaurautta, kestävää kasvua ja alueellisia synergioita Itämeren alueelle.

Itämeren alueen ydinkäytävät ovat Scan-Med, North Sea-Baltic ja Baltic-Adriatic.

Toimivat liikenneyhteydet ovat keskeinen osa alueen kilpailukykyä. Hanke parantaa saavutettavuutta ja kehittää Pohjois-Karjalan ja Päijät-Hämeen maakuntien liikennejärjestelmiä siten, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin toimijoiden tarpeita.

Hankkeella on kaksi mittakaavaa tehtäville toimille: Paikallisten ja alueellisten yhteyksien parantaminen kohti TEN-T verkkoa sekä toisena aluestrategioiden yhteistyö ja yhteensovittaminen tehokkaammaksi Itämeren alueella.

Hankkeessa tullaan toteuttamaan pilotti Pohjois-Karjalan alueella. Pilotille on pohdittu seuraavat rajaukset:

  • Pilotilla täytyy olla selkeä kytkös sille kuinka liitymme täältä paremmin TEN-T ydinverkkoon
  • Siinä täytyy olla jokin uusi liikennettä parantava/kehittävä näkökulma tai ratkaisu
  • Sen täytyy olla monistettavissa ja hyödyksi ja käytettävissä muualla Itämeren alueella

EU:n liikennestrategia poistaa pullonkauloja

EU:n liikennestrategialla on tarkoitus edistää liikkuvuutta, liikennemuotoja (intermodaalisuus) ja yhteentoimivuutta (läpäisevyys). Päätavoitteena on tavaroiden ja henkilöiden tehokkaampi Pohjois-Etelä ja Itä-Länsi suuntainen liikkuvuus parantamalla kuljetussektorin kapasiteettia.

Uuden strategian tavoitteena on poistaa akuuteimmat fyysiset, tekniset, käytännön ja hallinnon pullonkaulat vuoteen 2030 mennessä.

Pääpartneri Ruotsista

Laajassa kansainvälisessä hankkeessa on mukana 23 partneria, josta pääpartneri on Region Blekinge Ruotsista. Suomesta hankkeessa mukana Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja LADEC Lahden seudun kehitys. Hankkeella on lisäksi peräti 59 liitännäispartneria. Suomesta liitännäispartnereina tällä hetkellä mukana Liikennevirasto, Hämeen kauppakamari ja Hämeen liitto.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,75 miljoonaa euroa. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton budjetti on 68 400 euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 51 300 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa 11 970 euroa, joten lopullinen maakuntaliiton omarahoitusosuus on 5 130 euroa.

Sivu arviointi ja palaute