älykkäät ekosysteemit pääkuva

Navigaatiovalikko

älykkäät ekosysteemit logot

 

Älykkäät ekosysteemit

Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa keskittyy alueemme vahvuuksiin

Tavoitteena innovaatiotoiminnan kehittäminen sekä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen luominen

Metsäbiotalouden ja teknologiateollisuuden eri toimialojen tukemiseksi on käynnissä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Business Joensuun yhteinen hanke Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa. Hankkeen tavoitteena on edistää tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä mahdollistaa Pohjois-Karjalan toimijoille laajat alueelliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot.

Pohjois-Karjalan maakunnan merkittävimmät vientialat – metsäbiotalous ja teknologiateollisuus – on valittu maakunnan Älykkään erikoistumisen strategiassa osaamisen kärkialoiksi. Termi ”älykäs erikoistuminen” viittaa siihen, että keskittymällä alueen vahvuuksiin ja erityisosaamiseen saadaan aikaan tuotteita ja palveluita, jotka edistävät parhaiten alueen kasvua ja kilpailukykyä.

Hankkeessa tehdään työtä Älykkään erikoistumisen strategian suunnitelmien muuttamiseksi käytännön toimiksi vuoden 2020 loppuun saakka. Alueellisten kehittämistoimien lisäksi tiedossa on runsaasti yhteistyötä kansallisella tasolla, erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kesken. Lisäksi rakennetaan kansainvälisiä verkostoja maakunnan toimijoiden hyväksi.

Älykäs erikoistuminen Pohjois-Karjalassa sisältää kaksi päätoimialaa: metsäbiotalouden sekä teknologiat ja materiaalit. Metsäbiotalouden alle kuuluvat Metsäteknologia ja puunkorjuun logistiikka, hajautettu biojalostus, uudet biopohjaiset tuotteet, metsätiedon hallinta, metsien monikäyttö sekä uusiutuva energiantuotanto ja puurakentaminen. Teknologiat ja materiaalit -toimialojen alle kuuluvat fotoniikka, metalli- ja konepajatuotteet, ICT-sovellukset, kemian materiaaliosaaminen, tarkkuustekniikka sekä kaivannaisteollisuuden prosessointiosaaminen. Lisäksi älykkääseen erikoistumiseen kuuluvat läpileikkaavat teemat, joita ovat verkostot, kansainvälisyys, yrittäjyys, koulutus, resurssiviisaus, innovaatiot ja digitaalisuus.

"Älykkäät ekosysteemit" viittaa hankkeen tavoitteeseen tukea ekosysteemien muodostumista Pohjois-Karjalalle tärkeillä toimialoilla. Ekosysteemit koostuvat sekä yrityksistä että tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioista, ja niiden toiminnalle on ominaista avoin yhteistyö ja yhteinen kehittäminen.

 

Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyöstä etua Pohjois-Karjalaan

Osa Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa -hanketta on ELMO-yhteistyö Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakunnan kesken. Pohjois-Karjalan lisäksi ELMO-yhteistyössä ovat mukana Kainuu, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa sekä Lappi.

ELMO-yhteistyö sai alkunsa Euroopan komission lanseeratessa Elinkeinot murroksessa (ELMO) -pilotin, jonka tavoitteena on auttaa alueita löytämään työkaluja elinkeinojen, kasvun ja työllisyyden edistämiseksi. Vuonna 2018 pilotissa valmisteltiin maakuntien yhteisiin vahvuuksiin perustuva Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategia

Vuosina 2019–2020 siirrytään strategian konkreettiseen toimeenpanoon. Luvassa on mm. tukea elinkeinoelämälle ja panostuksia yritysten sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden väliseen yhteistyöhön. Lisäksi järjestetään erilaisia rahoitushakuja, koulutuksia ja verkostoitumistapahtumia. Lue lisää ELMOn www-sivuilta.

Tutustu julkaisuihin

Sivu arviointi ja palaute