älykkäät ekosysteemit pääkuva

Navigaatiovalikko

älykkäät ekosysteemit logot

 

Älykkäät ekosysteemit

Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa keskittyy alueemme vahvuuksiin

Pohjois-Karjalan maakunnan merkittävimmät vientialat ovat metsäbiotalous sekä teknologia ja materiaalit. Ne on valittu myös maakunnan älykkään erikoistumisen strategiassa osaamisen kärkialoiksi. Termillä ”älykäs erikoistuminen” viitataan siihen, että keskittymällä alueen vahvuuksiin ja erityisosaamiseen saadaan aikaan tuotteita ja palveluita, jotka edistävät parhaiten alueen kasvua ja kilpailukykyä.

Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa -hankkeen tavoitteena on toteuttaa maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaa. Hanke vastaa mm. tarpeeseen lisätä pohjoiskarjalaisten yritysten panostuksia ja resursseja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä metsäbiotalouden ja teknologiateollisuuden klusteritoimintaa kohti ekosysteemistä toimintamallia. Yritysten sekä tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden välille pyritään luomaan ns. innovaatioekosysteemejä, joiden toiminnan kulmakiviä ovat avoin yhteistyö ja yhteinen kehittäminen.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitolla on julkisen sektorin toimijana merkittävä vaikutus ekosysteemien muodostumisessa ja niiden toiminnan mahdollistamisessa muun muassa infrastruktuurin ja rahoituksen kautta. Hankkeen ja sen toimintaan sitoutuneiden sidosryhmien avulla luodaan edellytykset innovaatioekosysteemien muodostumiselle Pohjois-Karjalaan. Hanke toteutetaan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Business Joensuu Oy:n yhteishankkeena.

Elinkeinot murroksessa (ELMO) -pilotti tuo esiin Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistä osaamista

Maakuntamme osallistuu osana Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa -hanketta Euroopan komission ELMO-pilottiin (Alueiden elinkeinot murroksessa -pilotti). Vuonna 2018 pilotissa valmisteltiin Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen älykkään erikoistumisen strategia. Vuosina 2019–2020 siirrytään strategian konkreettiseen toimeenpanoon ja tuetaan EU-rahoituksella mikro- ja pk-yritysten tuotekehitystä.

ELMO-pilotissa kootaan maakuntien rajat ylittäviä konsortioita, joihin kuuluu mikroyrityksiä, pk-yrityksiä sekä tutkimus- ja kehitystoimijoita. Pilotin teemana on "Puu ja Metsä" ja yhteistyökumppaneita haetaan koko Itä- ja Pohjois-Suomen alueelta. Tarkoituksena on löytää yhteistyössä uusia keinoja pidentää puun ja metsän arvoketjua sekä kasvattaa niiden jalostusarvoa. Kehitystyössä voidaan hyödyntää useiden eri alojen osaamista, esim.

  • digitalisaation tarjoamia älyratkaisuja

  • metsien monimuotoista käyttöä tukevia ratkaisuja

  • substituuttimallia tukevia ratkaisuja (fossiilisten raaka-aineiden korvaamista uusiutuvilla).

ELMO-pilotin kohteiksi etsitään tuotteita ja palveluita, joista on jo olemassa prototyyppi. Tarkempi suunnitelma tuen hakemisesta julkaistaan kevään 2019 aikana.

Julkaisuja

Yhteystiedot

Jarkko Kauppinen projektipäällikkö, Alykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa -hanke +358 50 414 4816 jarkko.kauppinen@pohjois-karjala.fi
Kirsi Taskinen projektiasiantuntija, Elinkeinot murroksessa (ELMO) -pilotti +358 50 475 1669 kirsi.taskinen@pohjois-karjala.fi

Sivu arviointi ja palaute