Rahoitus pääkuva

Navigaatiovalikko

Hankkeilla työtä ja kilpailukykyä

Hankkeilla työtä ja kilpailukykyä

Hankerahoituksella rakennetaan elinvoimaista, osaavaa, yritteliästä ja hyvinvoivaa Pohjois-Karjalaa.

Käytössämme on kolme päärahoitusmuotoa. Voimme myöntää hankkeille Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta. Lisäksi voimme myöntää rahoitusta kansallisesta määrärahasta (alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen - AKKE-rahoitus) sekä Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta.

Tavoitteenamme on ohjata EU- ja kansallista rahoitusta siten, että niiden kautta saadaan vaikuttavuutta maakunnan kehittämiseen. Kehitämme hankkeiden vaikuttavuutta mittaavia järjestelmiä ja lisäämme hankkeiden välistä koordinaatiota.

EU-ohjelmakaudella 2021–2027 toteutamme ohjelmien teemahakuja. EU-rahoitusta haetaan erikseen ilmoitettuina hakuaikoina ja kulloinkin määriteltyjä painotuksia noudattaen. Rahoitusta voivat hakea yritykset, julkiset yhteisöt sekä yksityiset henkilöt.

EAKR visualisointi kuvanosto

Ajankohtaista

angle-left Rypäs Karelia CBC -hankkeita starttaamassa

Rypäs Karelia CBC -hankkeita starttaamassa

Karelia CBC -ohjelman seurantakomitea vahvisti kahdeksan kulttuurihankkeen valinnan marraskuussa. Hankkeiden tukimäärä on 3,69 miljoonaa euroa. Rahoitettavaksi valittujen lisäksi neljä hanketta sijoitettiin reservilistalle. 
 

"Karelian Art-Residency Network and Art Tourism" -hankkeessa tavoitteena on Karelia Nykyaikaisten kulttuuripalveluiden ja -tuotteiden kehittäminen taiteilijaresidenssiverkoston kautta. Hakijana on Tourist Information Centre of the Republic of Karelia ja mukana hankkeessa on myös Karelia Expert Matkailupalvelu Oy.

"Cultural Training and Activation Initiative" -hankkeen tavoitteena on kulttuuritoimijoiden kapasiteetin kehittäminen laadukkaiden, monipuolisten ja kestävien kulttuuripalveluiden tuottamiseksi. Hakijana on Oulun Ammattikorkeakoulu Oy.

"Promotion of local film capacities for regional development of the bordering territories of the Republic Karelia and Finland" -hankkeessa tavoitteena on toimintamallin luominen Karjalan tasavallan ja Pohjois-Karjalan elokuvateollisuuden kehittämiseksi. Hakijana on Karelian Cinematographers' Union ja mukana hankkeessa ovat myös Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy, Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilä Oy, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy.

"Culture Open - Creating Culture Together" -hankkeessa tavoitteena on osallistavien kulttuuripalveluiden kehittäminen erityisryhmille Petroskoissa ja Joensuussa. Hakijana on Karelian regional institute of management, economics, and law at PetrsU. Mukana hankkeessa ovat myös Joensuun kaupunki, Osuuskunta HURMA - taiteita ja hyvinvointia.

"InterActive History" -hankkeen tavoitteena on uusien, interaktiivisten, paikalliseen kulttuuri-identiteettiin perustuvien museopalveluiden luominen. Hakijana Creative Industries and Cultural Tourism Develepment Fund, mukana hankkeessa Outokummun kaupunki / Outokummun Kaivosmuseo, Ilomantsin Museosäätiö ry, Joensuun museot.

"Ethno-architecture of Fennoscandia in XXI century" -hankkeen tavoitteena on historiallisten puurakennusalueiden konservointiin ja kestävään kehittämiseen liittyvän osaamistason, tuen ja kiinnostuksen lisääminen. Hakijana on Kizhi State Open Air Museum of Wooden Architecture and Ethnography.

"Kantele Goes Global! Ground Zero" -hankkeen tavoitteena on kantelemusiikin monipuolisuuden lisääminen uusien rajanylittävien aktiviteettien avulla. Hakijana on Budgetary Institution "The Karelian National Song and Dance Ensemble Kantele" ja mukana hankkeessa Itä-Suomen yliopisto.

"Theatre Cross-Roads" -hankkeen tavoitteena on kilpailukykyisten perheille ja nuorille suunnattujen teatteripalveluiden kehittäminen Karjalan tasavallassa ja Pohjois-Karjalassa. Hakijana State National Theatre of the Republic of Karelia, mukana hankkeessa Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry/Joensuun kaupunginteatteri, Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu ja Pohjois-Karjalan Opisto, Suomi-Venäjä-Seuran Itä-Suomen piirijärjestö ry.

Sivu arviointi ja palaute