Rahoitus pääkuva

Navigaatiovalikko

Hankkeilla työtä ja kilpailukykyä

Hankkeilla työtä ja kilpailukykyä

Hankerahoituksella rakennetaan elinvoimaista, osaavaa, yritteliästä ja hyvinvoivaa Pohjois-Karjalaa.

Käytössämme on kolme päärahoitusmuotoa. Voimme myöntää hankkeille Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta. Lisäksi voimme myöntää rahoitusta kansallisesta määrärahasta (alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen - AKKE-rahoitus) sekä Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta.

Tavoitteenamme on ohjata EU- ja kansallista rahoitusta siten, että niiden kautta saadaan vaikuttavuutta maakunnan kehittämiseen. Kehitämme hankkeiden vaikuttavuutta mittaavia järjestelmiä ja lisäämme hankkeiden välistä koordinaatiota.

EU-ohjelmakaudella 2021–2027 toteutamme ohjelmien teemahakuja. EU-rahoitusta haetaan erikseen ilmoitettuina hakuaikoina ja kulloinkin määriteltyjä painotuksia noudattaen. Rahoitusta voivat hakea yritykset, julkiset yhteisöt sekä yksityiset henkilöt.

EAKR visualisointi kuvanosto

Ajankohtaista

angle-left Kuntien työllisyyshankkeille jatkoaikaa ja lisärahoitusta Pohjois-Karjalassa

Kuntien työllisyyshankkeille jatkoaikaa ja lisärahoitusta Pohjois-Karjalassa

Eri puolilla Pohjois-Karjalaa jatketaan hankkeita, joiden ensisijaisena tavoitteena on tukea työttömänä olevien työllistymistä sekä työ- ja toimintakykyä.

Torstaina 27.5. kokoontunut maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) sai tiedokseen aiemmin keväällä MYR:n sihteeristön käsittelyssä olleiden hankkeiden jatkoajat ja lisärahoitukset. Hankkeiden rahoituksesta vastaa Etelä-Savon ELY-keskus, ja rahoituskanava on Euroopan sosiaalirahasto.

Euromäärältään suurin hanke on kesäkuussa 2019 aloitettu Joensuun Luotsi – monialainen palvelualusta kaikenikäisille -hanke, jonka tavoitteena on edesauttaa Joensuun työttömyysasteen laskua valtakunnalliselle tasolle eli 8,5, prosenttiin. Hanke jatkuu 30.6.2023 saakka ja siihen on myönnetty 2 265 918 euron lisärahoitus kokonaisrahoituksen ollessa 8,6 miljoona euroa. Jatkoajan ja lisärahoituksen tarve liittyy Joensuu seudun työllisyyden kuntakokeiluun, jossa Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi ovat mukana. Tärkeimpänä kehityskohteena on keskittää palvelut selkeästi yhteen paikkaan, jolloin asiakkaat saavat ne helposti ja tarpeidensa mukaan.

Muut maakunnassa lisärahoitusta saaneet työllisyydenhoitoon liittyvät hankkeet ovat:

 • Kohti työtä ja koulutusta, 1.6.2019–30.6.2023. Hakija Lieksan kaupunki. Myönnetty EU:n ja valtion kokonaisrahoitus 1 465 462 euroa.
 • YTYÄ! – Yhteistyöllä tuloksiin, 1.1.2020–30.6.2023. Hakija Liperin kunta. Myönnetty EU:n ja valtion kokonaisrahoitus 1 933 446 euroa.
 • ToKi – toimeliaasti työhön ja kirkkaasti työuralle Humalajoen molemmin puolin, 1.9.2019–30.6.2023. Hakija Kiteen kaupunki ja Tohmajärven kunta.  Myönnetty EU:n ja valtion kokonaisrahoitus 704 021 euroa.
 • Topakka – toimivat palvelut työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi, 1.10.2019–30.6.2023. Hakija Joensuun kaupunki. Myönnetty EU:n ja valtion kokonaisrahoitus 1 566 140 euroa.

Työelämään liittyvät vahvasti myös uudet hankkeet, joille MYR päätti myöntää rahoitusta:

 • Työelämälähtöinen kyvykkyyksien johtaminen ja kehittäminen, 1.5.202131.8.2023. Hakijat Karelia Ammattikorkeakoulu Oy ja Siun sote. Haettu EU:n ja valtion rahoitusta 498 924 euroa.
 • Osaajia harvaan asutulle alueelle, 1.8.202131.8.2023. Hakijat Karelia Ammattikorkeakoulu Oy ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria. Haettu rahoitusta 509 112 euroa.

Yli 600 työpaikkaa ja 21 uutta yritystä rakennerahasto-ohjelman tuloksena

Pohjois-Karjalaan on syntynyt EU-ohjelmakaudella 2014–2021 rakennerahasto-ohjelman tuloksena yli 600 työpaikkaa ja uusia yrityksiä 21 kappaletta. Liikevaihto on kasvanut lähes 200 yrityksessä. MYR sai katsauksen ohjelmakauden toteutumistilanteesta.

Tutkimuslaitosten ja yritysten välisessä yhteistyössä Pohjois-Karjala on koko Suomen kärkeä, yrityksiä TKI-hankkeisiin on osallistunut noin 2 000. Osaamisen kehittämisen ja työllisyyden parantamisen hankkeisiin on osallistunut noin 20 000 pohjoiskarjalaista. Eniten hankkeita on vetänyt Karelia AMK, ja toimialoista eniten on rahoitettu metsäbiotalouden kehittämistä.

Niin Pohjois-Karjalassa kuin muissa maakunnissa on tehty omat suunnitelmat EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon (JTF) liittyen. Kokouksessa tutustuttiin vasta valmistuneeseen suunnitelmaan. JTF:n kokonaisrahoituksen arvioidaan olevan Suomessa noin 664 miljoonaa euroa EU:n ohjelmakaudella 2021–2027. Kansallisena tavoitteena on ohjata rahoitus toimiin, joilla voidaan edistää alueiden siirtymistä vähähiiliseen talouteen. Pohjois-Karjalassa suunnitelman on valmistellut maakuntaliiton ja ELY-keskuksen nimeämä ryhmä.

Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmän tiedoksi saatettiin seuraavat MYR:n sihteeristön kokouksissa 25.2., 16.3. ja 11.5. käsitellyt hankkeet:

Myönteiset:

 • Nopeaa kasvua maakunnan biotalouteen digitaalisuudesta – NOMADI, 1.6.202131.8.2023. Hakijat Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus ja Euroopan metsäinstituutti. Haettu EU:n ja valtion rahoitusta 389 921 euroa.
 • #mimmitkoodaa Pohjois-Karjala, 1.3.2021–30.4.2023. Hakija Ohjelmisto- ja e-business ry. Haettu rahoitusta 273 425 euroa.
 • Ohjausosaamista yhteistyössä, 1.5.2021–30.6.2023. Hakija Itä-Suomen yliopisto. Haettu 297 277 euroa.
 • Lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen sosionomiksi kuntakumppanuuden avulla, 1.3.2021–31.5.2023. Hakija Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttaja Liperin kunta. Haettu 161 516 euroa.
 • Rakentamisen vihreä siirtymä, 1.8.2021 – 31.8.2023. Hakija Karelia Ammattikorkeakoulu Oy. Haettu 454 608 euroa.
 • Koronan jälkeen uuteen kasvuun, 1.9.2021 – 31.8.2023. Hakija Business Joensuu Oy. Haettu 311 760 euroa.

Kielteiset:

 • Maahanmuuttajien yrittäjyys – matalan kynnyksen palvelun pilotointi ja kehittäminen, 1.4.202130.6.2022. Hakija Business Joensuu Oy. Haettu 68 000 euroa.

MYR kokoontuu seuraavan kerran 16.9.2021.

Pohjois-Karjalan maakuntaviiri

Lisätiedot

Sivu arviointi ja palaute