POKAT 2025 pääkuva

Navigaatiovalikko

POKAT 2025

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2025 hyväksytty

Maakuntaohjelma valmistellaan lain mukaisesti laajassa sidosryhmä- ja viranomaisyhteistyössä. Valmistelussa avainasemassa ovat maakuntaohjelman työryhmät, mutta jokaisella on mahdollisuus osallistua tähän työhön. Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman aikataulun mukaisesti maakuntaohjelma valmistuu vuoden 2021 lopussa.

Maakuntaohjelma POKAT 2025 sisältää alueen mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet ja kuvauksen keskeisistä toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi. POKAT 2025 maakuntaohjelman teemoiksi on johdettu valtakunnallisen aluekehittämispäätöksen ja Pohjois-Karjalan strategia 2040:n perusteella:

  • Saavutettavuus – toimiva liikennejärjestelmä
  • Kasvava elinvoima ja alueen vahvuudet
  • Osaava elo – osaaminen ja koulutus
  • Hyvä olo – hyvinvoivat, terveet ja osalliset asukkaat
  • Ilmastokestävyys ja luonnon lumo

Älykkään erikoistumisen strategia on osa Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2025. Älykkään erikoistumisen valinnoissa on ohjelmakauden 2021–2027 vaatimusten mukaisesti elinkeinollisesta toimialakohtaisesta ajattelusta laajempaan temaattiseen ilmiölähtöiseen ajatteluun. Kehittämisen keskiössä on edelleen yritysten kasvu ja kansainvälistyminen.

Nykyisen toimintaympäristön määräävin piirre on muutos, mihin varautuminen edellyttää alueiden ominaispiirteet ja vahvuusalat tunnistavaa laaja-alaista kehittämistä. Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen painopisteiksi on valittu:

  • Uudistuva teollisuus ja kehittyvät teknologiat
  • Puhtaat ratkaisut ja vihreä siirtymä
  • Innovatiiviset ja kestävästi tuotetut palvelut

Maakuntahallitus lähetti maakuntaohjelman lausuntokierrokselle 25.10.2021. Lausuntokierros käynnistyi 26.10. ja sulkeutui 12.11.2021. Lausuntoja saapui määräaikaan mennessä 32 kappaletta. Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntaohjelman 13.12.2021.

POKAT 2025 OAS linkkilista

pokat2025 linkkilista

Lisätietoja

Eira Variksen kuva

Eira Varis

aluekehityspäällikkö
 050 307 4806
eira.varis@pohjois-karjala.fi
Maakuntaohjelmatyö. EU- ohjelmakauden ja rakennerahasto-ohjelman koordinaatio.Itä- ja Pohjois-Suomi-yhteistyö. Maaseutuasiat.

Pia Pitkäsen kuva

Pia Pitkänen

aluekehitysasiantuntija
 040 559 2210
pia.pitkanen@pohjois-karjala.fi
POKAT-koordinaatio, EAY-ohjelmat, kv-asiat.

Jukka Nykäsen kuva

Jukka Nykänen

ympäristöasiantuntija
 050 412 0717
jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, kulttuuri- ja luonnonympäristö, vaikutusten arviointi, riista- ja suurpetoasiat.

Maarit Siitosen kuva

Maarit Siitonen

elinkeino- ja innovaatioasiantuntija
 0400 668 149
maarit.siitonen@pohjois-karjala.fi
Elinkeino- ja innovaatiotoiminnan asiantuntija-, hanke- ja edunvalvontatehtävät, Älykkään erikoistumisen strategia.

Some Jako Global

Sivu arviointi ja palaute