POKAT 2025 pääkuva

Navigaatiovalikko

POKAT 2025

Lausuntopyyntö Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman POKAT 2025 luonnoksesta ja siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta

Pyydämme Teitä arvioimaan vastaavatko ohjelmassa esitetyt kehittämistavoitteet Pohjois-Karjalan lähivuosien kehittämistarpeisiin. Kaikki kehittämistavoitteet löytyvät ohjelmaluonnoksesta. Jos palautteenne koskee jotain tiettyä kohtaa luonnoksessa, pyydämme ystävällisesti merkitsemään kyseisen kohdan sivunumeron sulkuihin. Yleisluontoiset lausunnot voi merkitä lomakkeen ensimmäiseen kohtaan. Palautteista ja lausunnosta laaditaan yhteenveto, jossa esitetään myös vastaukset siihen, miten ne on otettu huomioon ja perustellaan tehdyt ratkaisut. Vastineet toimitetaan tiedoksi palautteen antajille.

Pyydämme lausunnot viimeistään 3.11.2021 alta löytyvän lausuntolomakkeen kautta.

Maakuntaohjelma on lakisääteinen aluekehitysohjelma, joka ohjaa alueen kehittämistä. Maakuntaohjelman laadinnasta ja toteutuksen ohjauksesta vastaa maakuntaliitto.

Maakuntaohjelmassa esitetään ja kootaan yhteen Pohjois-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät, maakunnan aluekehittämistyön keskeiset tavoitteet, toimenpide-ehdotukset ja niiden toteuttamisen voimavarat. Lisäksi asiakirjaan kuuluu ympäristöselostus ja ohjelman vaikutusten arviointi.

Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon (Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 756/2021 § 26) maakuntaohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia alueen kehitykseen. Maakuntaohjelmalla ohjataan myös maakuntaan osoitettujen EU-varojen käyttöä. Maakuntaohjelman aikajänne on 4 vuotta (2022–2025).

Lausuntoinfot

POKAT2025 maakuntaohjelmasta järjestetään kaksi samansisältöistä lausuntoinfoa, 5.10 klo 9–10 ja 7.10 klo 9-10. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua.

PoKAT 2025 luonnos linkkilista lausunnot

Lomake

Maakuntaohjelman palaute

Voit antaa palautetta maakuntaohjelmasta koko sen valmisteluprosessin ajan.

POKAT 2025 OAS linkkilista

pokat2025 linkkilista

Lisätietoja

Eira Variksen kuva

Eira Varis

aluekehityspäällikkö
 050 307 4806
eira.varis@pohjois-karjala.fi
Maakuntaohjelmatyö. EU- ohjelmakauden ja rakennerahasto-ohjelman koordinaatio.Itä- ja Pohjois-Suomi-yhteistyö. Maaseutuasiat.

Pia Pitkäsen kuva

Pia Pitkänen

aluekehitysasiantuntija
 040 559 2210
pia.pitkanen@pohjois-karjala.fi
POKAT-koordinaatio, EAY-ohjelmat, kv-asiat.

Jukka Nykäsen kuva

Jukka Nykänen

ympäristöasiantuntija
 050 412 0717
jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, kulttuuri- ja luonnonympäristö, vaikutusten arviointi, riista- ja suurpetoasiat.

Maarit Siitosen kuva

Maarit Siitonen

elinkeino- ja innovaatioasiantuntija
 0400 668 149
maarit.siitonen@pohjois-karjala.fi
Elinkeino- ja innovaatiotoiminnan asiantuntija-, hanke- ja edunvalvontatehtävät, Älykkään erikoistumisen strategia.

Some Jako Global

Sivu arviointi ja palaute