POKAT 2025 pääkuva

Navigaatiovalikko

POKAT 2025

POKAT 2025, Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma vuosille 2022–2025 valmistelu on käynnissä

Vuoden 2020 aikana on jo valmistunut nykyisen maakuntaohjelma POKAT2021 arviointiraportti ja Pohjois-Karjalan strategia 2040. Lisäksi maakunnassa on loppusuoralla mm. pitkän aikavälin liikennejärjestelmäsuunnitelma, ja ilmasto- ja energiaohjelman päivitys sekä maaseutuohjelman, metsäohjelman ja uuden rakennerahasto-ohjelman valmistelu.

Maakuntahallitus hyväksyi 24.8.2020 kokouksessaan POKAT2025 maakuntaohjelman valmistelun työohjelman. Maakuntaohjelma POKAT2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkinen kuuleminen päättyi 8.12 ja siitä käytiin lokakuussa vaadittava viranomaisneuvottelu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa. Maakuntaohjelmatyötä ohjaamaan perustettiin luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä, johon maakuntahallitus nimesi Hannele Autin, Sinikka Musikan ja Lea Oravalahti-Pehkosen.

Maakuntaohjelma valmistellaan lain mukaisesti laajassa sidosryhmä- ja viranomaisyhteistyössä. Valmistelussa avainasemassa ovat maakuntaohjelman työryhmät, mutta jokaisella on mahdollisuus osallistua tähän työhön. Valmistelusta ja sen etenemisestä tiedotetaan maakuntaliiton eri viestintäkanavissa. Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman aikataulun mukaisesti maakuntaohjelma valmistuu vuoden 2021 lopussa.

Lomake

Maakuntaohjelman palaute

Voit antaa palautetta maakuntaohjelmasta koko sen valmisteluprosessin ajan.

POKAT 2025 OAS linkkilista

pokat2025 linkkilista

Lisätietoja

Eira Variksen kuva

Eira Varis

aluekehityspäällikkö
 050 307 4806
eira.varis@pohjois-karjala.fi
Maakuntaohjelmatyö. EU- ohjelmakauden ja rakennerahasto-ohjelman koordinaatio.Itä- ja Pohjois-Suomi-yhteistyö. Maaseutuasiat.

Pia Pitkäsen kuva

Pia Pitkänen

aluekehitysasiantuntija
 040 559 2210
pia.pitkanen@pohjois-karjala.fi
POKAT-koordinaatio, EAY-ohjelmat, kv-asiat.

Jukka Nykäsen kuva

Jukka Nykänen

ympäristöasiantuntija
 050 412 0717
jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, kulttuuri- ja luonnonympäristö, vaikutusten arviointi, riista- ja suurpetoasiat.

Some Jako Global

Sivu arviointi ja palaute