Maakuntaohjelma sivun pääkuva

Navigaatiovalikko

POKAT 2021 -asiantuntijatoiminta kaudella 2018 - 2021

POKAT 2021 -asiantuntijatoiminta kaudella 2018–2021

Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa on toiminut vuodesta alkaen 1997 maakuntahallituksen koolle kutsumia asiantuntijaryhmiä, joiden tarkoituksena on vahvistaa alueen kehittämisen sidosryhmäyhteistyötä.

POKAT 2021 -ohjelman ryhmät toimivat kahdella tasolla: teemaryhminä ja asiantuntijaryhminä. Maakuntaohjelmatyön kokonaisuudesta Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa vastaa kehittämisjohtaja Eira Varis.

POKAT -teemaryhmät

Hyvinvointi 

 • puheenjohtaja luokanopettaja, kaupunginvaltuutettu Heli Hjälm
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Mari Nupponen

Järjestöasian neuvottelukunta

 • puheenjohtaja yrittäjä Ali Giray, vpj: järjestösihteeri Sanna Heinonen
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Pentti Ojajärvi

Koulutus ja ennakointi

 • puheenjohtaja luokanopettaja Sanna Parkkinen
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Mari Nupponen

Liikennejärjestelmä

 • puheenjohtaja Joensuun kaupungin hallituksen pj Seppo Eskelinen
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Jyrki Suorsa

Venäjä

 • puheenjohtaja Kiteen kaupunginvaltuuston pj Sinikka Musikka
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Timo Leinonen 

POKAT -asiantuntijaryhmät

Metsäbiotalous

 • puheenjohtaja johtava tutkija Lauri Sikanen, Luke, varapj: elinkeinopäällikkö Leena Leskinen Suomen metsäkeskus
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Sari Pitkänen

Teknologiateollisuus

 • puheenjohtaja aluepäällikkö Esa Näätänen, Teknologiateollisuus ry
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Maarit Siitonen

Kivi ja kaivannaiset

 • puheenjohtaja kansanedustaja Hannu Hoskonen
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Maarit Siitonen

Kulttuuri ja identiteetti 

 • puheenjohtaja Asko Saarelainen, Lieksan kaupunki, varapj: Hanna Susitaival, Taiteen edistämiskeskus
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Pentti Ojajärvi

Matkailu

 • puheenjohtaja Joensuun kaupungin markkinointijohtaja Markku Pyykkönen
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Jarno Turunen

Kansainvälisyys

 • puheenjohtaja kv-asioiden päällikkö Liisa Timonen Karelia-ammattikorkeakoulu, varapj. kilpailujohtaja Anne Karppinen, Riveria
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Pia Pitkänen

Luovat alat

 • puheenjohtaja professori Pasi Vahimaa Itä-Suomen yliopisto, arapj. yhteisötaiteilija Merja Pennanen Joensuun kaupunginteatteri
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Tiina Moisala

Ilmasto- ja energia 2030

 • puheenjohtaja Janne Kärkkäinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Sari Pitkänen

POKAT 2021 -ohjelman muut painopistealueet

Seuraavien aihealojen kehittämiskysymyksiin pureutuu osana toimintaansa muun kuin maakuntaliiton vetämä työryhmä. Ryhmien yhteyshenkilöt maakuntaliitossa ovat:

 • Turvallisuus, Jarno Turunen
 • Ruoka, Jukka Nykänen
 • Ympäristö, Jukka Nykänen
   

POKAT-teema- ja asiantuntijaryhmien tehtävät

POKAT-teema- ja asiantuntijaryhmät

 • Edistävät alansa kehittämistavoitteiden toteutumista
 • Esittävät näkemyksiä alansa tulevaisuudesta ja pyrkivät vaikuttamaan siihen mm. 
 • edunvalvonnallisin keinoin
 • Laativat ryhmän toimintaa ohjaavan vuosittaisen toimintasuunnitelman ja arvioivat sen toteutumista
 • Valmistelevat tarvittaessa alansa toimintaohjelman (alastrategian) ja päivittävät alan kehittämistavoitteet
 • Seuraavat ja ohjaavat alansa toimintakentän kokonaisuutta 
 • Ennakoivat ja arvioivat alansa tilaa ja kehitysvaiheita sekä tunnistavat kehittämistarpeita ja mahdollisia ongelmakohtia
 • Edistävät alan toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista
 • Edistävät oman alansa ja muiden alojen välistä toimintaa, ns. rajapintoja
 • Käyttävät työssään alan huippuasiantuntijoita 
 • Tiedottavat alansa asioista tarvittaville sidosryhmille
 • Voivat toimia myös erityistehtävissä, kuten keskeisten hankkeiden asiantuntija tai ohjausryhminä
 • Tarkastelevat ohjelmatyön ja aluepolitiikan suhdetta arvioimalla hankkeiden vaikutusta alansa kehitykseen
 • Valitsevat erikseen ne indikaattorit, joita käyttävät työskentelyssä apunaan
 • Kokoontuvat säännöllisesti 
 • Osallistuvat vuosittain järjestettäviin kasvufoorumeihin

POKAT 2021 -kasvufoorumit

POKAT 2021 -kasvufoorumit

POKAT 2021 -ohjelman vision teemoihin keskittyviä kaikille avoimia, vuosittaisia korkean tason asiantuntijaseminaareja

 • Älykäs kasvu - Älykkään erikoistumisen valinnat (innovaatioaloitteet)
 • Osallistava kasvu – Elinikäinen osallistuminen (aktiivinen ja osallinen kansalainen, kolmas sektori)
 • Kestävä kasvu – Öljyvapaa maakunta (resurssiviisaus, öljyvapaus, ilmastonmuutos, kiertotalous)

Kasvufoorumien järjestelyistä vastaa maakuntaliiton aluekehitysyksikkö, joka muodostaa aiheeseen soveltuvasta asiantuntemuksesta pienryhmän tekemään tarvittavat valmistelutyöt. Kasvufoorumien järjestelyissä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan muita merkittäviä maakunnallisia tapahtumia ja seminaareja, mm. kv-konferensseja. 

Yhteyshenkilöt

Eira Varis

aluekehityspäällikkö
 050 307 4806
eira.varis@pohjois-karjala.fi
Maakuntaohjelmatyö. EU- ohjelmakauden ja rakennerahasto-ohjelman koordinaatio.Itä- ja Pohjois-Suomi-yhteistyö. Maaseutuasiat.

Jyrki Suorsa

liikenneasiantuntija
 050 466 8511
jyrki.suorsa@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, yhteysverkot, liikennejärjestelmätyö.

Timo Leinonen

yhteyspäällikkö
 050 463 1424
timo.leinonen@pohjois-karjala.fi
Venäjä-yhteistyö, Euregio Karelia, Barents-yhteistyö.

Pia Pitkänen

aluekehitysasiantuntija
 040 559 2210
pia.pitkanen@pohjois-karjala.fi
POKAT-koordinaatio, EAY-ohjelmat, kv-asiat.

Heli Räsänen

markkinointipäällikkö
 050 366 2597
heli.rasanen@pohjois-karjala.fi
Pohjois-Karjalan brändi-, vetovoima- ja tunnettuustyö

Jukka Nykänen

ympäristöasiantuntija
 050 412 0717
jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, kulttuuri- ja luonnonympäristö, vaikutusten arviointi, riista- ja suurpetoasiat.

Tiina Moisala

aluekehitysasiantuntija
 040 702 1575
tiina.moisala@pohjois-karjala.fi
Ulkorajaohjelmat, Euregio Karelia, Barents-yhteistyö, luovat alat, AIKO-rahoitus

Mari Nupponen

hyvinvointi- ja koulutusasiantuntija
 050 512 3432
mari.nupponen@pohjois-karjala.fi
Hyvinvointi ja koulutus. Maakunnallisen nuorisovaltuuston ja eläkeläisneuvottelukunnan koordinointi.

Sari Koivula

metsä- ja ilmastoasiantuntija
 040 518 6326
sari.koivula@pohjois-karjala.fi
Ilmasto- ja energiaohjelma, HINKU-maakunta status sekä metsä- ja ilmastokysymykset.

Sivu arviointi ja palaute