metsät ja biotalous pääkuva

Navigaatiovalikko

Metsät ja biotalous

Metsät ja biotalous

Pohjois-Karjala on asettanut itselleen Öljyvapaa maakunta tavoitteen – Voimistuva biotalous ja ilmastonmuutoksen huomioiminen antaa hyvät mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa resurssiviisaaseen toimintaan. Fossiilisista öljyistä vapaa maakunta on kova mutta realistinen tavoite.

Metsäala on Pohjois-Karjalan talouden tukijalka. Pelkästään yksityisten metsänomistajien puunmyyntitulot ovat 80–100 miljoonaa euroa vuodessa samalla kun kokonaisuutena kantorahatulot ovat suuruusluokassa 140 miljoonaa vuodessa. Metsäalalla toimii maakunnassa tällä hetkellä noin 3 000 henkilöä puunjalostuksessa, puun korjuussa ja -kuljetuksessa, koneenrakennuksessa, metsäenergian tuotannossa ja metsätaloudessa. Jos taas metsäalaan katsotaan laajemmassa muodossaan metsäbiotaloutena, Pohjois-Karjalassa metsäbiotalouden saralla toimii yli 6 000 henkilöä ja liikevaihtoa alalla kertyy noin 1,7 miljardia euroa. Metsäbiotalouteen on laskettu tällöin mukaan metsätalous, uusiutuva energia, puutuoteteollisuus ja puurakentaminen, sellu- ja kartonkiteollisuus, alaan liittyvä teknologiateollisuus, T&K sektori, koulutus ja hallinto sekä metsiin liittyvä matkailu ja muut ekosysteemipalvelut.

Pohjois-Karjalassa metsät kasvavat erinomaisesti. Maakunnan metsien vuosittainen kasvu on jo 9,3 miljoonaa kuutiota. Metsäntutkimuslaitoksen Valtakunnan Metsien Inventointiin perustuva laskelma osoittaa, että Pohjois-Karjalan kestävä metsänhakkuutaso on 7 miljoonaa kuutiota, eli lähes 2 miljoonaa mottia enemmän kuin tänä päivänä maakunnassa metsiä käytetään. Viime vuosina maakunnan metsien markkinahakkuut ovat olleet noin 5 miljoonan kuution tasolla.

Keskeisimmät metsä- ja energia-alaa maakunnassa linjaavat ohjelmat ovat Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2016 - 2020 (Suomen metsäkeskus, Pohjois-Karjala)j Tiekartta öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan 2040 (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto). Mainitut ohjelmat ovat maakuntaohjelman keskeisiä alaohjelmia, joiden toteuttaminen ja seuranta antavat erinomaiset lähtökohdat maakuntaohjelman valinnoille metsäbiotaloudessa.

Lisää tietoa Pohjois-Karjalan metsäbiotaloudesta ja käynnissä olevista hankkeista löytyy Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hankkeen sivuilta sekä Suomen metsäkeskuksen sivuilta Pohjois-Karjalan metsäohjelmasta 2016-2020.

Lisätietoja

Timo Korkalainen

aluesuunnittelupäällikkö
 045 663 5376
timo.korkalainen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, alue- ja yhdyskuntarakenne.

Sivu arviointi ja palaute