MAMBA pääkuva

Navigaatiovalikko

MAMBA

MAMBA (Maximised Mobility and Accessibility of Services Affected by Demographic Change)

Mamba on Interreg Baltic –ohjelmasta rahoitettu hanke, jonka tarkoituksena on pureutua ihmisten ja palveluiden liikkumiseen harvaan asutuilla alueilla Euroopassa.

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.11.2017 – 31.8.2020 ja sen kokonaisbudjetti on hieman yli 3,5 miljoonaa euroa, josta Pohjois-Karjalassa toteutettavan osahankkeen osuus on 297 000 euroa. Hankkeessa on mukana 15 partneria ympäri Eurooppaa. Suomesta Pohjois-Karjalan lisäksi mukana on Etelä-Pohjanmaa.

Hankkeen tavoitteena on:

  • selvittää harvaan asuttujen alueiden liikkumis- ja liikennetarpeita, tiedonvälitystä ja uusia digitaalisuuteen perustuvia ratkaisuja.
  • rakentaa ja parantaa yhteistyötä julkisten liikennepalveluiden toimijoiden ja palveluntuottajien välillä.
  • luoda kehittämisalustoja yrityksille alueella asuvien ihmisten liikkumistarpeet huomioiden
  • lisätä vuoropuhelua ja osallisuutta alueen ihmisten ja palveluntuottajien välillä

Pohjois-Karjalassa hankkeen toteuttamistapa on tarkoitus viedä läpi valitsemalla muutamia pilottialueita eri puolelta maakuntaa ja tehdä liikkumistarvekartoitus näillä alueilla. Tämän lisäksi uuden liikennepalvelulain tuomat mahdollisuudet alueilla pyritään tunnistamaan ja rakentamaan näitä tukevia rakenteita ja kehittämisalustoja. Myös muilla Euroopan alueilla sovellettavien hyvien käytäntöjen soveltuvuutta Pohjois-Karjalassa kartoitetaan hankkeen aikana.

Sivu arviointi ja palaute