Maakuntakaava 1 sivun pääkuva

Navigaatiovalikko

1. vaihemaakuntakaava

1. vaihemaakuntakaava

1.vaihemaakuntakaava kumottiin Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040:n tultua voimaan. 1.vaihemaakuntakaavassa käsiteltiin seuraavia teemoja:

 • Aluerakenne ja yhteysverkot

 • Taajamatoimintojen ja keskustatoimintojen alueet

 • Vähittäiskaupan suuryksiköt

 • Palvelujen ja hallinnon alueet

 • Teollisuus ja työpaikka-alueet

 • Kyläalueet

 • Kulttuuriympäristöt

 • Luonnonvarat

 • Erityistoimintojen alueet (jätehuolto, energiahuolto, kaivosalueet, puolustusvoimien ja rajavartioston alueet, moottorirata-alueet)

 • Suojelualueet

 • Rantojen käyttö

 • Virkistys- ja matkailualueet

Lisätietoja

Timo Korkalainen

Timo Korkalainen

aluesuunnittelupäällikkö
 045 663 5376
timo.korkalainen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, alue- ja yhdyskuntarakenne.

Jukka Nykäsen kuva

Jukka Nykänen

ympäristöasiantuntija
 050 412 0717
jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, kulttuuri- ja luonnonympäristö, vaikutusten arviointi, riista- ja suurpetoasiat.

Jyrki Suorsan kuva

Jyrki Suorsa

liikenneasiantuntija
 050 466 8511
jyrki.suorsa@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, yhteysverkot, liikennejärjestelmätyö.

Heikki Viinikan kuva

Heikki Viinikka

maankäyttöasiantuntija
 050 593 7269
heikki.viinikka@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoituksesssa virkistys ja reitistöt, paikkatieto.

Sivu arviointi ja palaute