Maakuntakaava 2040 sivun pääkuva

Navigaatiovalikko

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 ehdotusvaihe lausunnoille (4.11. - 20.12.2019)

Uudistuneen maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaan maakuntakaavaehdotuksesta on ennen sen nähtäville asettamista pyydettävä lausunto maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. Maakuntakaavan laadinta etenee ja maakuntahallitus hyväksyi kaavaehdotuksen lausuntokierrokselle kokouksessaan 28.10.2019.
 

 • Kaavaehdotus lähtee lausuntokierrokselle siten, että tässä vaiheessa lausuntoja pyydetään Pohjois-Karjalan kunnilta, eri viranomaisilta, yrityksiltä ja yhteisöiltä 4.11.-20.12.2019 välisenä aikana.
 • Kaavaehdotuksen aineisto lähetetään lausuntopyynnön mukana lausunnon antajille, kaavaehdotuksen aineisto ei ole tässä vaiheessa vielä yleisesti nähtävillä. 
 • Tavoitteena on, että maaliskuussa/huhtikuussa 2020 maakuntakaavaehdotus tulisi yleisesti nähtäville, jolloin kaikilla kuntalaisilla ja toimijoilla on mahdollisuus muistutuksen antamiselle.
 • Nähtävillä olon jälkeen maakuntakaava 2040 on hyväksyttävänä maakuntavaltuustossa. Tavoiteaikataulu on ensi vuoden touko-kesäkuussa.

Mitä maakuntakaava pitää sisällään?

Maakuntakaavatyö on luonteeltaan kokonaismaakuntakaavan tarkistus eli tavoitteena on saattaa maakuntakaava ajan tasalle ja yksiin kansiin. Kaavatyössä käydään läpi aiempien vaihemaakuntakaavojen ajantasaisuus. Näiden tarkistusten ohella kaava tulee sisältämään myös uusia maankäyttöteemoja. Kokonaisvaltainen käsittely antaa hyvät mahdollisuudet pohtia maakuntakaavan strategisuutta ja maankäytön ylikunnallista, maakunnallista ja valtakunnallista merkitystä. Kokonaismaakuntakaava käsittää Pohjois-Karjalan kaikki kunnat ja se korvaa hyväksytyksi tultuaan aiemmat vaihemaakuntakaavat.

Kaavaan liittyen tehtiin myös joukko taustaselvityksiä, jotka löytyvät niinikään alempaa kohdasta "Selvitykset (tausta-aineistot)". Maakuntakaavan tausta-aineistoksi on koostettu myös maakuntakaavan seurantaraportti, jossa on voimassa olevien vaihemaakuntakaavojen ajantasaisuuteen ja muutostarpeisiin liittyviä näkemyksiä.

Kaavaehdotuksen asiakirjat

Kaavaehdotuksen asiakirjat

Toimitetaan lausuntopyynnön yhteydessä lausunnon antajille.

Kaavaluonnoksen asiakirjat

Selvitykset (tausta-aineistot)

Kansiot
Asiakirjat
Näytetään tulokset 1 - 8 / 8
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Lisätietoja

  Pasi Pitkänen

  aluesuunnittelupäällikkö
  0400 832 572
  pasi.pitkanen@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoitus, alue- ja yhdyskuntarakenne, metsäbiotalous.

  Jukka Nykäsen kuva

  Jukka Nykänen

  ympäristöasiantuntija
  050 412 0717
  jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoitus, kulttuuri- ja luonnonympäristö, vaikutusten arviointi, riista- ja suurpetoasiat.

  Jyrki Suorsan kuva

  Jyrki Suorsa

  liikenneasiantuntija
  050 466 8511
  jyrki.suorsa@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoitus, yhteysverkot, liikennejärjestelmätyö.

  Heikki Viinikan kuva

  Heikki Viinikka

  maakuntakaava-asiantuntija
  050 593 7269
  heikki.viinikka@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoituksesssa virkistys ja reitistöt, paikkatieto.

  Sivu arviointi ja palaute