Maakuntakaava 2040 sivun pääkuva

Navigaatiovalikko

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 saanut lainvoiman, sisältää kaikki keskeiset maankäytön teemat

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 on saanut lainvoiman 8.7.2021.

Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 7.9.2020. Siitä jätettiin yksi valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus koski Nurmeksen Sotinpuron ampuma-alueen toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 19.5.2021. Tästä päätöksestä ei jätetty enää valitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

Maakuntakaava on ollut voimassa 23.11.2020 alkaen valituksesta huolimatta maakuntahallituksen määräyksellä. Tämä on mahdollista maankäyttö- ja rakennuslain mukaan.

Kaava kumosi kaikki voimassa olevat maakuntakaavat eli neljä vaihemaakuntakaavaa. Vain kolmannen vaihemaakuntakaavan tuulivoimaloiden alueet jätettiin edelleen voimaan. Kyseessä on siis koko Pohjois-Karjalan kattava ja kaikki keskeiset maankäytön teemat käsittävä kokonaismaakuntakaava.

Maakuntavaltuuston hyväksymät kaava-asiakirjat ovat maankäyttö- ja rakennuslain 29 §:n mukaisesti kaavakartta, maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus liitteineen. Maakuntakaavassa 2040 on voimassa olevaan maakuntakaavatilanteeseen nähden sekä samansuuntaisesti esitettäviä että muuttuvia ja uusia merkintöjä. Tiettyjä merkintöjä on poistettu selkeyden vuoksi kaavakartalta, mutta ne esitetään kaavaselostuksessa ja selostuksen liiteosiossa 1.

 

Tietoa kaavan paikkatietoaineistoista ja karttapalvelusta löytyy kaavayhdistelmä -välilehdeltä, jossa maakuntakaava 2040 aineistoon on lisätty myös voimaan jääneet 3.vaihemaakuntakaavan tuulivoima-alueet. Huomaathan, että teknisistä rajoitteista johtuen kartan ulkoasussa on eroja pdf-karttaan verrattuna.

Maakuntakaavan laatiminen on ollut pitkä prosessi, se käynnistettiin joulukuussa 2015. Eri vaiheiden jälkeen se oli maakuntahallituksen käsittelyssä 18.5.2020.

 

Kaava-asiakirjat löytyvät tältä sivulta kohdasta "Hyväksytty kaava-aineisto".

Maakuntakaavan karttapalveluyhdistelmä löytyy täältä, joka pitää sisällään niin maakuntakaava 2040 aineiston kuin voimaan jääneen 3.vaihemaakuntakaavan tuulivoima-alueet.

 

Maakuntakaava 2040 taustaa

Mitä maakuntakaava pitää sisällään?

Kaavassa otetaan kantaa ylimaakunnallisiin kehittämisvyöhykkeisiin, maakunnan kehittämisen kohdealueisiin, rakentamisalueiden merkintöihin, yhteysverkkoihin, kulttuuriympäristöihin, luonnonvarojen käyttöön, luonnonsuojeluun ja arvokkaisiin luontoalueisiin, erityistoimintojen alueisiin sekä rantoihin, virkistykseen ja matkailuun sekä reitistöihin.

Uusia merkintöjä ovat mm. liikenteen kehittämiskäytävät (Kuutoskäytävä ja Ysikäytävä) ja Kolin kehittämisen kohdealue. Rajanylityspaikoista esitetään kansainvälistä rajanylityspaikka Tohmajärven Niiralaan ja kansainvälisesti kehitettäväksi Lieksan Inaria. Kolin ja Vuonislahden sekä Lieksan keskustan väliselle liikenteelle osoitetaan ympärivuotinen yhteystarve.

Kulttuuriympäristöihin ja maisema-alueisiin tuli vähän muutoksia, mutta esimerkiksi Ilomantsin sotahistoriatiestä on laadittu kattava esitys selostukseen ja liiteosioon. Uusia luonnonsuojelualueita on kuusi kappaletta ja Luo1-kohteita kolme kappaletta. Saimaannorppa ja arvokkaat pienvedet huomioidaan Alu-merkintänä.

 

Maakuntakaava 2040 käynnistyi joulukuussa 2015, ja se on ollut nähtävillä ja lausunnoilla aloitusvaiheessa 2016, luonnosvaiheessa 2018 ja nyt viimeiseksi ehdotusvaiheessa 2019/2020. Ohjausryhmä ja maakuntakaavatyöryhmä ovat kokoustaneet lukuisia kertoja vuosien aikana, ja työn taustalla on lisäksi ollut vaikutusten arviointiryhmä ja useita teemakohtaisia asiantuntijaryhmiä kaupan ryhmästä rantatyöryhmään. 

Hyväksytty kaava-aineisto

Kaavaehdotuksen asiakirjat

Kaavaluonnoksen asiakirjat

Selvitykset (tausta-aineistot)

Kansiot
Asiakirjat
Näytetään tulokset 1 - 9 / 9
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Lisätietoja

  Jukka Nykäsen kuva

  Jukka Nykänen

  ympäristöasiantuntija
   050 412 0717
  jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoitus, kulttuuri- ja luonnonympäristö, vaikutusten arviointi, riista- ja suurpetoasiat.

  Pasi Pitkänen

  aluesuunnittelupäällikkö
   0400 832 572
  pasi.pitkanen@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoitus, alue- ja yhdyskuntarakenne, metsäbiotalous.

  Jyrki Suorsan kuva

  Jyrki Suorsa

  liikenneasiantuntija
   050 466 8511
  jyrki.suorsa@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoitus, yhteysverkot, liikennejärjestelmätyö.

  Heikki Viinikan kuva

  Heikki Viinikka

  maankäyttöasiantuntija
   050 593 7269
  heikki.viinikka@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoituksesssa virkistys ja reitistöt, paikkatieto.

  Sivu arviointi ja palaute