RussiaHUB pääkuva

Navigaatiovalikko

RussiaHUB LUKE

Luonnonvarakeskus (Luke)

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Lukessa työskentelevät 1300 tutkijaa ja asiantuntijaa tuottavat uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kestävään kehittämiseen ja uusien elinkeinojen edistämiseen. Pohjois-Karjalassa Luke palvelee laajasti niin kansalaisia kuin elinkeinoelämääkin metsäsektoria, maaseutua sekä riista- ja kalataloutta koskevassa tutkimus- ja kehitystyössä.

Venäjä-palvelut:

Pohjois-Karjalassa Luken Venäjä-osaaminen keskittyy metsätalouteen liittyviin kysymyksiin. Metsäalan Venäjä-yhteistyötä on toteutettu vuodesta 2001 alkaen kansainvälisten ja kansallisten ohjelmien puitteissa. Viimeisimpinä tutkimusteemoina ovat metsäalan rajanylittävän liiketoiminnan edistäminen sekä uusimman teknologian mahdollisuudet metsien ja ympäristön tilan kartoituksessa.

Pitkän Venäjä-yhteistyön aikana kerätyt tietovarannot luovat hyvän pohjan erityisesti Luoteis-Venäjän metsäsektoria koskevien toimeksiantojen toteuttamiseen, esimerkkeinä biomassan saatavuuden arviointi ja liiketoimintaympäristön riskianalyysi. Venäläisille metsäalan toimijoille tarjotaan perehdytystä suomalaiseen kestävään ja intensiiviseen metsätalouden malliin.

Suomenkielinen Venäjän metsätietopalvelu (www.luke.fi/bsrforest ) sisältää ajantasaista tietoa Venäjän metsäsektorin tilasta sekä metsätaloudessa, -politiikassa ja -teollisuudessa tapahtuvista merkittävimmistä muutoksista. Tärkeimpiin aiheisiin keskittyvä, tiivistetty tieto helpottaa ajan tasalla pysymistä sekä muutosten ennakointia ja niihin varautumista.

 

Yhteyshenkilöt:

Tutkija Pasi Poikonen                                                      
pasi.poikonen@luke.fi                                                     
040 801 5188                                                                  

Tutkija Sari Karvinen
sari.karvinen@luke.fi
050 391 3256

Luonnonvarakeskuksen logo

RussiaHUB linkkilista LUKE

Sivu arviointi ja palaute