Koulutusstrategia

Navigaatiovalikko

Koulutus- ja sivistysstrategia

Koulutus- ja sivistysstrategia

Pohjois-Karjalan koulutus- ja sivistysstrategia täydentää POKAT 2021 -maakuntaohjelman osaamisen kehittämisen ja osallisuuden teemoja. Koulutus- ja sivistysstrategiassa tehdään katsaus koulutusalan nykytilaan ja kehitysnäkymiin sekä haasteisiin ja kehittämistyön keskeisiin tavoitteisiin. Koulutusstrategiaa täydentävät ja taustoittavat koulutuksen tilastoindikaattorit.

Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2021 ja niiden toimeenpanosuunnitelmat, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia aluekehitykseen. Koulutusstrategialla on myös ohjausvaikutusta maakuntaan osoitettujen EU-varojen käyttöön. Koulutusstrategian aikajänne on 3 vuotta (2019–2021).

Jos haluat tulostaa liitteitä, lataa ne ensin omalle koneellesi. Muuten fontit eivät välttämättä tulostu oikein.

Koulutusstrategia linkkilista

Lisätiedot

Kimmo Niiranen

maakunta-asiamies
 0400 529 479
kimmo.niiranen@pohjois-karjala.fi
Edunajaminen, sidosryhmäyhteistyö, ennakointi ja tilastot

Sivu arviointi ja palaute