isbeo pääkuva

Navigaatiovalikko

Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020

Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020

Itä-Suomen bioenergiaohjelma eli ISBEO 2020 on viiden itäisen maakunnan -  Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon yhteinen ohjelma. Sillä konkretisoidaan kansallisia ja alueellisia ilmasto- ja energiatavoitteita käytännön toimenpiteiksi. 
 
Itä-Suomi profiloituu ja uusiutuu entistä vahvemmin uusiutuvan energian edelläkävijäalueena, bioenergian raaka-ainepankkina sekä alan maailmanluokan osaajana ja laitevalmistajana.

Näiden vahvistamiseksi ja kehittämiseksi Itä-Suomi haluaa toimia yhteistyössä ja eturintamassa:

  • vahvasti uusiutuen

  • alueen erityispiirteet huomioiden

  • taloudellisesti kannattavasti ja menestyen

  • hyödyntäen avautuvat mahdollisuudet                                      

Ohjelmassa on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet sekä uusiutuvien energialähteiden käytölle että alueen omavaraiselle energian tuotannolle.
 
Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 on hyväksytty kaikissa 5 maakuntaliitossa ja ohjelma on valmis toteutukseen!

Ohjelman mukaisesti jokainen maakunta vastaa verkostotoimintaansa ja vahvuuksiinsa linkittyvästä yhdestä tai useammasta strategisesta kärjestään ja niitä toteuttavista itäsuomalaisista yhteishankkeista tai muista yhteistyötoimista. Yhteiset tavoitteet, niiden arviointi, valinta ja priorisointi tapahtuvat kunkin maakunnan toimijoiden esittämien tarpeiden pohjalta.

Sivu arviointi ja palaute