improve sivun pääkuva

Navigaatiovalikko

IMPROVE (Involving the coMmunity to co-PROduce public serVicEs)

IMPROVE (Involving the coMmunity to co-PROduce public serVicEs)

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on mukana Improve-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää julkisia palveluja entistä käyttäjäystävällisempään suuntaan.

Kehitystyössä hyödynnetään erityisesti teknologian mahdollistamia ratkaisuja osana palveluiden tuottamista. Hanke on rahoitettu Euroopan unionin Northern Periphery and Arctic -ohjelmasta (NPA).

Hankkeessa on mukana kumppaneita Irlannista, Iso-Britanniasta, Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Islannista. Kaikille hankkeessa mukana oleville alueille yhteistä on se, että haasteita ihmisten arkeen sekä palveluiden tuottamiseen tuovat harva asutus, pitkät etäisyydet sekä pohjoiset olosuhteet.

Tulossa uusi toimintamalli

Pohjois-Karjalaan kehitetään toimintamalli, jossa etäyhteyksiä ja internetin ilmaisia sovelluksia voidaan hyödyntää osana palveluntuotantoa.

Karelia-ammattikorkeakoulu on keskeinen hankekumppani viestintäteknologian kehittämisessä ja pilottien toteutuksessa.

Tavoitteena on luoda tietokoneiden ja etäyhteyksien myötä interaktiivinen tila, jossa useammassa paikassa olevat ryhmät saadaan saman lähetyksen äärelle siten, että eri paikoissa olevat yleisöt pääsevät seuraamaan samaa lähetystä "pääkohteesta". Tarkoituksena on myös luoda tilojen välille mahdollisuus vuorovaikutukseen.

Pilotteja, joissa testataan erilaisten tapahtumien lähetystä useammalle kohdeyleisölle eri puolille maakuntaa, tullaan toteuttamaan hankkeen aikana useita. Kokemusten ja palautteiden avulla kehitetään toimintamalli, joka on eri toimijoiden hyödynnettävissä ja joka tukisi palveluiden järjestämistä harvan asutuksen ja pitkien välimatkojen maakunnassa.

Mukana myös Martat, Siun sote ja kirjasto

Hankkeessa liitännäispartnereina toimivat Pohjois-Karjalan Martat, Siun sote sekä Joensuun kirjastopalvelut.

Marttojen toiminnan kannalta keskeistä on ihmisten tavoittaminen. Uusia etäyhteyksien mahdollistamia palvelumuotoja pystytään tulevaisuudessa hyödyntämään esimerkiksi siten, että ravintoneuvontaa voidaan lähettää samalla kertaa useampaan kohteeseen etäyhteyksien avulla.

Kirjastot puolestaan voisivat jatkossa toimia hyvinä alustoina etätilaisuuksien lähetykseen sekä vastaanottamiseen.

Siun soten intresseissä on kehittää organisaation viestintää, mihin hankkeessa kehitettävät toimintamallit antavat erinomaisen perustan.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja, joita pystyisivät jatkossa hyödyntämään useat eri organisaatiot; niin julkisen sektorin toimijat kuin järjestöt ja yrityksetkin. Ihmisten tavoittaminen on tärkeää, minkä vuoksi tehokkaiden ja käyttäjäystävällisten viestintämallien löytäminen on ensiarvoisen merkittävässä roolissa.

Improve logo

NPP logo

Sivu arviointi ja palaute