Ilmasto ja energia pääkuva

Navigaatiovalikko

Ilmasto- ja energiaohjelma

Ilmasto- ja energiaohjelma

Pohjois-Karjalaan on laadittu maakunnallinen ilmasto- ja energiaohjelma. Vuoteen 2020 tähtäävä ohjelma esittää maakunnan näkemyksen EU:n ja kansallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi Pohjois-Karjalassa. Ohjelman tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Maakunta pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä EU:n 20 %:n ilmastotavoitteita enemmän vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta on yli 80 %.

Lämmöntuotantoon ei haluta enää tavoitevuonna käyttää öljyä, vaan se hoidetaan lähes sataprosenttisesti uusiutuvilla energianlähteillä. Myös sähköä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä yli oman tarpeen.

Sivu arviointi ja palaute