osallisuus pääkuva

Ajankohtaista

angle-left Kuntalaisilla selkeä halu osallistua päätöksentekoon

Kuntalaisilla selkeä halu osallistua päätöksentekoon

Pohjois-Karjalassa toteutettiin ennen kesälomaa osallisuuskysely. Sillä selvitettiin miten asukkaat haluavat osallistua ja vaikuttaa. Vastauksista käy ilmi, että osallisuuden kokemusta tukisivat parhaiten ihmisten aito kuuleminen, osallistumisen helppous ja se, että kuulemisella on merkitystä päätöksenteossa. Kyselyn toteutti Pohjois-Karjalan maakunta- ja sote-uudistus yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen kanssa.

- Käynnissä olevan palvelujen kattavan remontin onnistuminen vaatii Pohjois-Karjalan asukkaiden toiveiden ja pelkojenkin kuuntelua herkällä korvalla. Ajatuksena on, että pohjoiskarjalaiset otetaan kattavasti mukaan jo valmisteluvaiheessa tulevan maakunnan suunnitteluun ja päätöksentekoon, kertoo hyvinvointi- ja osallisuusasiantuntija Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutiimistä.


- Osallistumisen kynnyksen tulisi olla kuntalaisille mahdollisimman matala. Vastauksista kävi selkeästi ilmi, että osallistumiseen toivottiin eri kanavia. Sähköiset kanavat ovat toki käteviä, mutta myös tilaisuuksia eli ihmisten aitoa kohtaamista ei saa unohtaa. Tapahtumia, raateja ja kyselyitä toivottiin säännöllisesti, listasi toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:stä.

- Monikanavaisuus pitää muistaa, sillä kaikki eivät pysty käyttämään nettiä osallistumisessa. Halusimme, että kyselyyn oli mahdollista vastata myös paperilomakkeella kirjastojen toimipisteissä ja kirjastoautoissa.

Vastauksista kävi ilmi, että ihmisten kuulemisella tulisi olla todellista vaikutusta päätöksenteossa. Kuuleminen ei saisi olla pelkkää retoriikkaa, vaan ihmisillä tulee olla aito mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Asukkaille tulisi myös tiedottaa siitä, miten annettuun palautteeseen on reagoitu ja mitä siitä on seurannut.

Osallisuus ei saisi koskea vain hyväosaisia ja niitä, jotka jaksavat osallistua. Osallisuutta tulisi viedä myös niille, jotka eivät ehkä jaksa tai kykene aktiivisesti osallistumaan. Näiden ihmisten todellisista tarpeista voidaan saada tietoa esimerkiksi järjestöjen kautta. Järjestöt onkin hyvä ottaa mukaan osallisuustyöhön.

- Tulemme saamaan vastauksista hyviä suuntaviivoja toiminnallemme jatkossa. Kyselyn tuloksia käytetään hyödyksi mm. maakunnan osallisuussuunnitelman laatimisessa piakkoin, Mannelin päätti.
 

Naiset aktiivisia vastaamaan

Vastauksia saatiin yhteensä 321 ja niitä tuli kaikista Pohjois-Karjalan kunnista ja Heinävedeltä. Eniten vastauksia saatiin Joensuusta, 138 kappaletta. Vastaajista 77 % oli naisia ja 22 % miehiä. Eniten vastanneissa oli 40-59-vuotiaita (40%), toiseksi suurin ikäryhmä oli 60-79-vuotiaat (34%). Alle 18-vuotiaita ja yli 80-vuotiaita oli yhteensä muutama prosentti vastanneista.

Maakuntalakiluonnoksessa on listattu keinoja, joilla maakunnan asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamista voidaan edistää. Suosituimmiksi keinoiksi nousivat:

1. Suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palveluiden käyttäjien kanssa

2. Selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa

3. Järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia ja asukasraateja

Kun kysyttiin millä keinoilla henkilö halusi vaikuttaa maakunnan asioihin, saatiin kärkivastauksiksi:

1. Äänestämällä maakuntavaaleissa

2. Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

3. Kyselyihin vastaamalla

Osallistumiseen liittyvinä tärkeimpinä tiedotuskanavina pidettiin maakunnan nettisivuja, Sanomalehti Karjalaista ja maakunnan omaa tiedotuslehteä.

Mitä on osallisuus?

Mitä on osallisuus?

Osallisuus on halua ja mahdollisuutta päättää ja vaikuttaa. Osallisuus on nähdyksi, kuulluksi, arvostetuksi ja ymmärretyksi tulemista. Osallisuus luo hyvinvointia ja antaa kokemuksen yhteisöön kuulumisesta. 

Osallistamista ja vaikuttamista lisätään mm.

  • tarjoamalla aktiivista, monikanavaista, ymmärrettävää ja oikea-aikaista tietoa
  • järjestämällä asukas- ja asiakasraateja sekä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia
  • tukemalla oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua
  • mahdollistamalla osallistuminen ja vaikuttaminen valmisteluun ja päätöksentekoon

Sivukommentointi

Lisätietoja osallisuus

Lisätietoja

Maarita Mannelinin kuva
Maarita Mannelin osallisuusasiantuntija 050 350 4927 maarita.mannelin@pohjois-karjala.fi

Sivu arviointi ja palaute