2. vaihemaakuntakaava alasivun pääkuva

Navigaatiovalikko

2. vaihekaava

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 2.vaihekaava (Heinäveden maankäyttökysymykset) osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 28.3. - 29.4.2022

 

Heinäveden maankäytön kysymyksiä tarkasteleva 2.vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (asiakirja löytyy tekstin alapuolelta) asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 28.3.–29.4.2022 väliselle ajalle.

 

Kaavan tavoitteena on yhteensovittaa ja liittää Etelä-Savon maakuntakaava Heinäveden kunnan osalta Pohjois-Karjalan maakuntakaavaan, yhtenäistää maakuntakaavamerkinnät sekä tarkastella Heinäveden maankäytön tavoitetilaa vuoteen 2040.

Vaihemaakuntakaavan laadinta on tullut ajankohtaiseksi Heinäveden kunnan liityttyä Pohjois-Karjalan maakuntaan vuoden 2021 alussa. Tässä vaihekaavassa on tarkoitus käsitellä Heinäveden maankäyttökysymyksiä omana vaihekaavanaan. Tavoitteena on yhteensovittaa Etelä-Savon maakuntakaava Heinäveden kunnan osalta Pohjois-Karjalan maakuntakaavaan, yhtenäistää maakuntakaavamerkinnät sekä tarkastella kunnan maankäytön tavoitetilaa vuoteen 2040.

Tiedostettuja lisäselvitystarpeita on ainakin liikenteessä, matkailussa ja virkistyksessä. 

 

Kaava-asiakirjat

Lisätietoja

Timo Korkalainen

Timo Korkalainen

aluesuunnittelupäällikkö
 045 663 5376
timo.korkalainen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, alue- ja yhdyskuntarakenne.

Jukka Nykäsen kuva

Jukka Nykänen

ympäristöasiantuntija
 050 412 0717
jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, kulttuuri- ja luonnonympäristö, vaikutusten arviointi, riista- ja suurpetoasiat.

Jyrki Suorsan kuva

Jyrki Suorsa

liikenneasiantuntija
 050 466 8511
jyrki.suorsa@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, yhteysverkot, liikennejärjestelmätyö.

Heikki Viinikan kuva

Heikki Viinikka

maankäyttöasiantuntija
 050 593 7269
heikki.viinikka@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoituksesssa virkistys ja reitistöt, paikkatieto.

Some Jako Global

Sivu arviointi ja palaute