Maakuntakaava 2040 vaihekaava1

Navigaatiovalikko

Uusi vaihemaakuntakaava käynnistymässä toukokuussa 2020

Uusi vaihemaakuntakaava käynnissä, osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksytty 26.10.2020 

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus on hyväksynyt kokouksessaan 26.10.2020 Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 1.vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Vaihekaavassa keskitytään turpeeseen, arvokkaisiin soihin sekä rakennettuun kulttuuriympäristöön. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 25.5.–26.6. ja siihen saatiin 34 lausuntoa ja yksi mielipide. Lausunnoissa korostettiin erityisesti kaavaprosessiin osallistamisen tärkeyttä ja huolellista vaikutusten arviointia. Muun muassa turpeen hyötykäyttöön haluttiin osoitettavan riittävästi alueita niin, että uudet käyttömuodot ja Ilomantsin aktiivihiilitehtaan toiminta on mahdollista. Lisäksi lausunnoissa kiinnitettiin huomiota ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen ja vesistönsuojeluun liittyviin asioihin. Rakennetun kulttuuriympäristön inventointia pidettiin hyvänä asiana.

Kaavaa varten laadittujen selvitysten laatiminen on nyt käynnissä ja työ etenee siitä kaavaluonnoksen valmisteluun. Kaavaluonnos on tarkoitus saada nähtäville ja lausunnoille loppukevään aikana. 

Vaihemaakuntakaavasta käytetään nimeä Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1. vaihe, koska se täydentää nyt hyväksymisvaiheessa olevaa Pohjois-Karjalan maakuntakaavaa 2040.  

 

 

 

Kaava-asiakirjat

Selvitykset

Lisätietoja

Timo Korkalainen

Timo Korkalainen

aluesuunnittelupäällikkö
 045 663 5376
timo.korkalainen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, alue- ja yhdyskuntarakenne.

Jukka Nykäsen kuva

Jukka Nykänen

ympäristöasiantuntija
 050 412 0717
jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, kulttuuri- ja luonnonympäristö, vaikutusten arviointi, riista- ja suurpetoasiat.

Jyrki Suorsan kuva

Jyrki Suorsa

liikenneasiantuntija
 050 466 8511
jyrki.suorsa@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, yhteysverkot, liikennejärjestelmätyö.

Heikki Viinikan kuva

Heikki Viinikka

maankäyttöasiantuntija
 050 593 7269
heikki.viinikka@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoituksesssa virkistys ja reitistöt, paikkatieto.

Some Jako Global

Sivu arviointi ja palaute