Maakuntakaava 2040 vaihekaava1

Navigaatiovalikko

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1.vaihe hyväksytty

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1.vaihe hyväksytty maakuntavaltuustossa 13.6.2022

Pohjois-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 1.vaiheen kokouksessaan 13.6.2022. 

Kaavassa osoitetaan EO/tu -merkinnällä jo tuotannossa olevat tai tuotantoon luvitetut turvetuotantoalueet (2 995 ha). Uutena osoitetaan 29 tuotantopotentiaalista suota (4 021 ha) turvetuotantoon soveltuvan osa-aluealuerajauksen (tu) sisäpuolelle (5 611 ha). Lisäksi kaavassa osoitetaan 26 luonnonsuojelullisesti arvokasta suota (4 372 ha) luonnonsuojelualuetta osoittavalla merkinnällä (SL). Rakennetun kulttuuriympäristön osalta kaavassa osoitetaan 326 kohdetta ja 22 aluetta maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä osoittavalla merkinnällä (ma/km). Merkintä sisältää 95 uutta kohdetta ja kuusi uutta aluetta. 

Kaavan saatua lainvoiman, kumotaan Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 turvetuotannon osalta sekä maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön osalta. Luonnonsuojelualueita ei kumota vaan kaavaan osoitettavat soidensuojelualueet täydentävät voimassa olevaa suojelualueverkostoa. 

Maakuntavaltuuston pöytäkirjan kaavakäsittelyn osalta löydät täältä

Kaavaehdotus koostuu seuraavasta sisällöstä (asiakirjat tekstiosion jälkeen, päivittyvät virallisiksi asiakirjoiksi syksyyn mennessä):

Maakuntakaava 2040, 1. vaihe kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Maakuntakaava 2040, 1. vaihe kaavaselostus

Liite 1. Turvetuotantoon soveltuvat alueet, kohdekortit

Liite 2. Maakunnallinen soidensuojeluaineisto, kohdekortit

Liite 3. Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, taulukot

Liite 4. Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö kohdekortit

Liite 5. Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, kunnittaiset kartat

Kaavaa varten laaditut selvitykset:

Turpeen käytön ja tuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa vuoteen 2040

Turvetuotannon vesistövaikutusten ja luonnontilaisuuden arviointi

Natura-arvioinnin tarveharkinta

Kysely soiden merkityksestä

Arkkitehtuurin moderneja piirteitä Pohjois-Karjalassa

Kaavan karttapalvelu:

Voit tutustua hyväksyttyyn kaava-aineistoon myös kaavan karttapalvelussa

 

Vaihemaakuntakaavasta käytetään nimeä Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1. vaihe, koska se täydentää hyväksyttyä Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 -kaavaa.  

 

 

 

Kaavaehdotuksen asiakirjat

Kansiot
Asiakirjat
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Kaavaluonnoksen asiakirjat

  Kansiot
  Asiakirjat
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • OAS asiakirjat

  Selvitykset

  Lisätietoja

  Timo Korkalainen

  Timo Korkalainen

  aluesuunnittelupäällikkö
   045 663 5376
  timo.korkalainen@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoitus, alue- ja yhdyskuntarakenne.

  Jukka Nykäsen kuva

  Jukka Nykänen

  ympäristöasiantuntija
   050 412 0717
  jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoitus, kulttuuri- ja luonnonympäristö, vaikutusten arviointi, riista- ja suurpetoasiat.

  Jyrki Suorsan kuva

  Jyrki Suorsa

  liikenneasiantuntija
   050 466 8511
  jyrki.suorsa@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoitus, yhteysverkot, liikennejärjestelmätyö.

  Heikki Viinikan kuva

  Heikki Viinikka

  maankäyttöasiantuntija
   050 593 7269
  heikki.viinikka@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoituksesssa virkistys ja reitistöt, paikkatieto.

  Some Jako Global

  Sivu arviointi ja palaute