tietosuoja pääkuva

Navigaatiovalikko

Tietosuojaselosteet

Tietosuoja

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

• henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen

• kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys

• avoimen informoinnin lisääminen.

Tarkastuspyyntö ja tietojen korjausvaatimus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle. Lomakkeet ja ohjeet löytyvät Tietovaltuutetun toimiston sivulta Täytetty lomake lähetetään maakuntaliiton kirjaamoon: kirjaamo@pohjois-karjala.fi tai postitse osoitteella Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu

Lisätietoja

profiilikuva

Katja Riikonen

aluekehityspäällikkö
050 570 3277
katja.riikonen@pohjois-karjala.fi
Kulttuuri ja luovat alat, paikallinen kehittäminen ja kyläasiat.

Some Jako Global

Sivu arviointi ja palaute