Pohjois-Karjalan strategia 2040

Navigaatiovalikko

Pohjois-Karjalan strategian 2040 valmistelu käynnistynyt

Pohjois-Karjalan strategian 2040 valmistelu käynnistynyt

Pohjois-Karjalan strategian 2040 valmistelu on käynnistynyt.

Strategian laadinnassa väestökysymys on Pohjois-Karjalan pitkän aikavälin kehityksen kannalta monella tavalla ratkaiseva asia. Väestön keskittyminen, työikäisten määrän väheneminen ja ikääntyminen ovat keskeisiä tekijöitä alueiden elinvoiman ja tulevaisuuden kannalta.

Väestöteeman lisäksi strategiaa on alustavasti ajateltu valmisteltavan neljän eri erityisteeman kautta, joita ovat ilmastoviisaus, kestävä aluerakenne ja saavutettavuus, tulevaisuuden hyvinvoiva väestö sekä tulevaisuuden elinvoima.

Strategia eli maakuntasuunnitelma on lakisääteinen asiakirja, jonka tarkoituksena on osoittaa, millaista kehitystä maakunnassa tavoitellaan. Edellinen vastaava suunnitelma tehtiin 10 vuotta sitten. Nyt tavoitteena on valmistella uusi Pohjois-Karjalan strategia 2040 tämän vuoden loppuun mennessä.

Valmistelu käynnistyy nykytilaa ja tulevaisuutta käsittelevällä sidosryhmäkyselyllä helmikuussa. Teemojen valmistelu tehdään keväällä 2020.

Tavoiteaikataulu strategian valmistelulle on seuraava:

  • 1/2020 Käynnistys
  • 1-2/2020 Tilannekuva (väestö- ja työpaikkaennuste, haasteet)
  • 1-6/2020 Osallistava valmistelu (kysely, teemat)
  • 6/2020 Koonti, maakuntavaltuuston strategiaseminaari
  • 6-9/2020 Alustava luonnos, esittely ja luonnoksen kommentointi
  • 9-10/2020 Luonnos ja lausuntokierros
  • 11/2020 Viimeistely
  • 12/2020 Hyväksyminen, maakuntavaltuusto.

Lisätietoja

Jarno Turunen

Jarno Turunen

aluekehityspäällikkö
 0400 818 352
jarno.turunen@pohjois-karjala.fi
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka, teknologiateollisuus, rakennemuutosasiat

Materiaalit

Sivu arviointi ja palaute