Pohjois-Karjalan strategia 2040

Navigaatiovalikko

Pohjois-Karjalan strategian 2040 valmistelu käynnistynyt

Pohjois-Karjalan strategia 2040 lausunnoilla

Pohjois-Karjalan strategiassa 2040 osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys. Pohjois-Karjalan pitkän aikavälin kehityksen kannalta väestökysymys on monellakin tavalla ratkaiseva. Väestön keskittyminen, työikäisen määrän väheneminen ja ikääntyminen ovat keskeisiä tekijöitä alueen elinvoiman ja tulevaisuuden kannalta. Väestön tavoitellun kehityksen lisäksi strategiaa on valmisteltu neljän eri erityisteeman kautta:

 1. Ilmastokestävyys
 2. Kestävä aluerakenne ja saavutettavuus
 3. Tulevaisuuden hyvinvoiva väestö
 4. Tulevaisuuden elinvoima.

Tavoiteaikataulu strategian valmistelulle on seuraava:

 • 1/2020 Käynnistys
 • 1-2/2020 Tilannekuva (väestö- ja työpaikkaennuste, haasteet)
 • 1-6/2020 Osallistava valmistelu (kysely, teemat)
 • 6/2020 Koonti, maakuntavaltuuston strategiaseminaari
 • 6-9/2020 Alustava luonnos, esittely ja luonnoksen kommentointi
 • 9-10/2020 Luonnos ja lausuntokierros
 • 11/2020 Viimeistely
 • 12/2020 Hyväksyminen, maakuntavaltuusto.

Strategialuonnoksessa tavoitteena on ollut hahmottaa Pohjois-Karjalan iso kuva sekä kuvata maakunnan tavoiteltu kehitys vuoteen 2040. Tavoitteena on ollut tehdä varsin tiivis strategia. Käytännössä teemoissa on ensin kuvattu teemaan liittyvät megatrendit, keskeiset muutostekijät ja tulevaisuudennäkymät maakunnan kannalta sekä tiivistetty luvun loppuun keskeisimmät halutut muutokset.

Pyydämme Teitä arvioimaan, vastaavatko strategiassa esitetyt keskeiset teemat ja niissä esitetyt halutut muutokset Pohjois-Karjalan pitkän aikavälin kehittämistarpeisiin. Yleisluontoiset lausunnot, näkemykset ja korjausesitykset voi merkitä lomakkeen ensimmäiseen kohtaan. Palautteista ja lausunnoista laaditaan yhteenveto. Lausuntojen pohjalta strategia viimeistellään - ja ajatus on, että viimeistelty strategia viedään hyväksyttäväksi maakuntavaltuuston 14.12.2020 pidettävään kokoukseen.

Pyydämme lausunnot viimeistään keskiviikkona 21.10.2020 alla olevan lomakkeen kautta. Organisaatioiden lausuntojen ohella kuka tahansa yksityishenkilönä voi antaa palautetta strategialuonnoksesta sekä tehdä korjausesityksiä saman palautelomakkeen kautta.

Lisätietoja

Jarno Turunen

Jarno Turunen

aluekehityspäällikkö
 0400 818 352
jarno.turunen@pohjois-karjala.fi
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka, teknologiateollisuus, rakennemuutosasiat

Materiaalit

Sivu arviointi ja palaute