älykkäät ekosysteemit pääkuva

Navigaatiovalikko

älykkäät ekosysteemit logot

 

Älykkäät ekosysteemit

Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa keskittyy alueemme vahvuuksiin

Pohjois-Karjalan maakunnan merkittävimmät vientialat ovat metsäbiotalous sekä teknologia ja materiaalit. Ne on valittu myös maakunnan älykkään erikoistumisen strategiassa osaamisen kärkialoiksi. Termillä ”älykäs erikoistuminen” viitataan siihen, että keskittymällä alueen vahvuuksiin ja erityisosaamiseen saadaan aikaan tuotteita ja palveluita, jotka edistävät parhaiten alueen kasvua ja kilpailukykyä.

Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa -hankkeen tavoitteena on toteuttaa maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaa. Hanke vastaa mm. tarpeeseen lisätä pohjoiskarjalaisten yritysten panostuksia ja resursseja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä metsäbiotalouden ja teknologiateollisuuden klusteritoimintaa kohti ekosysteemistä toimintamallia. Yritysten sekä tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden välille pyritään luomaan ns. innovaatioekosysteemejä, joiden toiminnan kulmakiviä ovat avoin yhteistyö ja yhteinen kehittäminen.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitolla on julkisen sektorin toimijana merkittävä vaikutus ekosysteemien muodostumisessa ja niiden toiminnan mahdollistamisessa muun muassa infrastruktuurin ja rahoituksen kautta. Hankkeen ja sen toimintaan sitoutuneiden sidosryhmien avulla luodaan edellytykset innovaatioekosysteemien muodostumiselle Pohjois-Karjalaan. Hanke toteutetaan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Business Joensuu Oy:n yhteishankkeena.

Elinkeinot murroksessa (ELMO) -pilotti tukee yritysten tuotekehitystä

Maakuntamme osallistuu osana Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa -hanketta Euroopan komission ELMO-pilottiin (Alueiden elinkeinot murroksessa -pilotti). Vuonna 2018 pilotissa valmisteltiin Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen älykkään erikoistumisen strategia. Vuosina 2019–2020 siirrytään strategian konkreettiseen toimeenpanoon ja tuetaan EU-rahoituksella mikro- ja pk-yritysten tuotekehitystä.

ELMO-pilotti tarjoaa Pohjois-Karjalan mikro- ja pk-yrityksille mahdollisuuden hakea innovaatiosetelin kaltaista rahoitusta tuotekehityksen tueksi. Rahoituksella tuetaan yritysten yhteistyötä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa koko Itä- ja Pohjois-Suomen alueella. Pilottiin valittavien yritysten toimialaa ei ole rajattu, mutta teemaksi on valittu metsä sekä puun uudet tuotteet, palvelut ja prosessit.

Pilotin avulla pyritään löytämään uusia keinoja hyödyntää esimerkiksi digitalisaation ja kiertotalouden tarjoamia mahdollisuuksia puuhun ja metsään liittyvissä innovaatioissa. Perimmäisenä tavoitteena on kasvattaa puun ja metsän jalostusarvoa sekä edistää pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä mukaan puuperäisten tuotteiden arvoketjuihin.

Pilotissa tuetaan yritysten ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyötä noin 40000-45000 euron suuruisilla rahoitusseteleillä. Tuki kohdistuu vähintään prototyyppivaiheessa oleviin tuotteisiin ja palveluihin.

Lue tarkempia hakuehtoja blogista!

ELMO-pilotti lyhyesti

  • Uudenlainen EU-rahoitus Itä- ja Pohjois-Suomen alueella
  • Rahoittaa mikro- ja pk-yritysten yhteistyötä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa
  • Etsii puuhun ja metsään liittyviä innovaatioita
  • Jakaa 6-7 kpl 40000-45000 euron innovaatioseteleitä
  • Haku käynnistyy syyskuussa 2019
  • Lisätiedot: kirsi.taskinen@pohjois-karjala.fi, puh. 050 475 1669

Tutustu julkaisuihin

Yhteystiedot

Jarkko Kauppinen projektipäällikkö, Alykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa -hanke +358 50 414 4816 jarkko.kauppinen@pohjois-karjala.fi
Kirsi Taskinen projektiasiantuntija, Elinkeinot murroksessa (ELMO) -pilotti +358 50 475 1669 kirsi.taskinen@pohjois-karjala.fi

Sivu arviointi ja palaute