POKAT 2025 pääkuva

Navigaatiovalikko

POKAT 2025

POKAT 2025, Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma vuosille 2022–2025 valmistelu on käynnissä! 

Vuoden 2020 aikana on jo valmistunut nykyisen maakuntaohjelman, POKAT 2021, arviointiraportti. Myös Pohjois-Karjalan strategian 2040 laaditaan.

Lisäksi maakunnassa on käynnissä mm. pitkän aikavälin liikennejärjestelmätyö, ilmasto- ja energiaohjelman päivitys sekä maaseutuohjelman, metsäohjelman ja uuden rakennerahasto-ohjelman valmistelu. 

Maakuntahallitus hyväksyi 24.8.2020 kokouksessaan POKAT 2025 -maakuntaohjelman valmistelun työohjelman. Seuraavaksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tehdään julkinen kuulutus ja käydään viranomaisneuvottelut Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa. 

Maakuntaohjelmatyötä ohjaamaan perustetaan luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä, jonka jäsenet nimeää maakuntahallitus. Maakuntaohjelma valmistellaan lainmukaisesti laajassa sidosryhmä- ja viranomaisyhteistyössä. Valmistelussa avainasemassa ovat maakuntaohjelman työryhmät, mutta jokaisella on mahdollisuus osallistua tähän työhön.

Valmistelusta ja sen etenemisestä tiedotetaan maakuntaliiton eri viestintäkanavissa. Maakuntaohjelma valmistuu vuoden 2021 lopussa työ- ja elinkeinoministeriön asettaman aikataulun mukaisesti.

pokat2025 linkkilista

Lomake

Maakuntaohjelman palaute

Voit antaa palautetta maakuntaohjelmasta koko sen valmisteluprosessin ajan.

Lisätietoja

Eira Variksen kuva

Eira Varis

kehittämisjohtaja
 050 307 4806
eira.varis@pohjois-karjala.fi
Maakuntaohjelma ja maakunnan suunnittelu, EU-ohjelmat, POKAT-koordinaatio

Pia Pitkäsen kuva

Pia Pitkänen

aluekehitysasiantuntija
 040 559 2210
pia.pitkanen@pohjois-karjala.fi
POKAT-koordinaatio, EAY-ohjelmat, kv-asiat.

Jukka Nykäsen kuva

Jukka Nykänen

ympäristöasiantuntija
 050 412 0717
jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, kulttuuri- ja luonnonympäristö, vaikutusten arviointi, riista- ja suurpetoasiat.

Some Jako Global

Sivu arviointi ja palaute