Maakuntaohjelma sivun pääkuva

Navigaatiovalikko

POKAT-teema- ja asiantuntijaryhmien tehtävät

POKAT-teema- ja asiantuntijaryhmät

 • Edistävät alansa kehittämistavoitteiden toteutumista
 • Esittävät näkemyksiä alansa tulevaisuudesta ja pyrkivät vaikuttamaan siihen mm. 
 • edunvalvonnallisin keinoin
 • Laativat ryhmän toimintaa ohjaavan vuosittaisen toimintasuunnitelman ja arvioivat sen toteutumista
 • Valmistelevat tarvittaessa alansa toimintaohjelman (alastrategian) ja päivittävät alan kehittämistavoitteet
 • Seuraavat ja ohjaavat alansa toimintakentän kokonaisuutta 
 • Ennakoivat ja arvioivat alansa tilaa ja kehitysvaiheita sekä tunnistavat kehittämistarpeita ja mahdollisia ongelmakohtia
 • Edistävät alan toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista
 • Edistävät oman alansa ja muiden alojen välistä toimintaa, ns. rajapintoja
 • Käyttävät työssään alan huippuasiantuntijoita 
 • Tiedottavat alansa asioista tarvittaville sidosryhmille
 • Voivat toimia myös erityistehtävissä, kuten keskeisten hankkeiden asiantuntija tai ohjausryhminä
 • Tarkastelevat ohjelmatyön ja aluepolitiikan suhdetta arvioimalla hankkeiden vaikutusta alansa kehitykseen
 • Valitsevat erikseen ne indikaattorit, joita käyttävät työskentelyssä apunaan
 • Kokoontuvat säännöllisesti 
 • Osallistuvat vuosittain järjestettäviin kasvufoorumeihin

POKAT 2021 -kasvufoorumit

POKAT 2021 -kasvufoorumit

POKAT 2021 -ohjelman vision teemoihin keskittyviä kaikille avoimia, vuosittaisia korkean tason asiantuntijaseminaareja

 • Älykäs kasvu - Älykkään erikoistumisen valinnat (innovaatioaloitteet)
 • Osallistava kasvu – Elinikäinen osallistuminen (aktiivinen ja osallinen kansalainen, kolmas sektori)
 • Kestävä kasvu – Öljyvapaa maakunta (resurssiviisaus, öljyvapaus, ilmastonmuutos, kiertotalous)

Kasvufoorumien järjestelyistä vastaa maakuntaliiton aluekehitysyksikkö, joka muodostaa aiheeseen soveltuvasta asiantuntemuksesta pienryhmän tekemään tarvittavat valmistelutyöt. Kasvufoorumien järjestelyissä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan muita merkittäviä maakunnallisia tapahtumia ja seminaareja, mm. kv-konferensseja. 

POKAT 2021 -asiantuntijatoiminta kaudella 2018 - 2021

POKAT 2021 -asiantuntijatoiminta kaudella 2018 - 2021

Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa on toiminut vuodesta alkaen 1997 maakuntahallituksen koolle kutsumia asiantuntijaryhmiä, joiden tarkoituksena on vahvistaa alueen kehittämisen sidosryhmäyhteistyötä.

POKAT 2021 -ohjelman ryhmät toimivat kahdella tasolla: teemaryhminä ja asiantuntijaryhminä. Maakuntaohjelmatyön kokonaisuudesta Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa vastaa kehittämisjohtaja Eira Varis.

POKAT -teemaryhmät

Hyvinvointi 

 • puheenjohtaja luokanopettaja, kaupunginvaltuutettu Heli Hjälm
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Maarita Mannelin

Järjestöasian neuvottelukunta

 • puheenjohtaja yrittäjä Ali Giray, vpj: järjestösihteeri Sanna Heinonen
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Maarita Mannelin

Koulutus ja ennakointi

 • puheenjohtaja luokanopettaja Sanna Parkkinen
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Kimo Niiranen

Liikennejärjestelmä

 • puheenjohtaja Joensuun kaupungin hallituksen pj Seppo Eskelinen
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Jyrki Suorsa

Venäjä

 • puheenjohtaja Kiteen kaupunginvaltuuston pj Sinikka Musikka
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Timo Leinonen 

POKAT -asiantuntijaryhmät

Metsäbiotalous

 • puheenjohtaja johtava tutkija Lauri Sikanen, Luke, varapj: elinkeinopäällikkö Leena Leskinen Suomen metsäkeskus
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Pasi Pitkänen

Teknologiateollisuus

 • puheenjohtaja aluepäällikkö Esa Näätänen, Teknologiateollisuus ry
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Jarno Turunen

Kivi ja kaivannaiset

 • puheenjohtaja kansanedustaja Hannu Hoskonen
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Maarit Siitonen

Kulttuuri ja identiteetti 

 • puheenjohtaja Asko Saarelainen, Lieksan kaupunki, varapj: Hanna Susitaival, Taiteen edistämiskeskus
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Katja Riikonen

Matkailu

 • puheenjohtaja Joensuun kaupungin markkinointijohtaja Markku Pyykkönen
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Pekka Huovinen

Kansainvälisyys

 • puheenjohtaja kv-asioiden päällikkö Liisa Timonen Karelia-ammattikorkeakoulu, varapj. kilpailujohtaja Anne Karppinen, Riveria
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Pia Pitkänen

Luovat alat

 • puheenjohtaja professori Pasi Vahimaa Itä-Suomen yliopisto, arapj. yhteisötaiteilija Merja Pennanen Joensuun kaupunginteatteri
 • yhteyshenkilö maakuntaliitossa Katja Riikonen

POKAT 2021 -ohjelman muut painopistealueet

Seuraavien aihealojen kehittämiskysymyksiin pureutuu osana toimintaansa muun kuin maakuntaliiton vetämä työryhmä. Ryhmien yhteyshenkilöt maakuntaliitossa ovat:

 • Turvallisuus, Sami Laakkonen
 • Ruoka, Jukka Nykänen
 • Ympäristö, Jukka Nykänen
   

Some Jako Global

Yhteyshenkilöt maakuntaliitossa

Eira Varis

kehittämisjohtaja
050 307 4806
eira.varis@pohjois-karjala.fi
Maakuntaohjelma ja maakunnan suunnittelu, EU-ohjelmat, POKAT-koordinaatio

Jemina Jeskanen

aluekehitysasiantuntija
050 913 2884
jemina.jeskanen@pohjois-karjala.fi
Hyvinvointistrategia

Tuukka Arosara

aluekehitysasiantuntija
040 548 4534
tuukka.arosara@pohjois-karjala.fi
Koulutus, ennakointi ja maahanmuutto.

Jyrki Suorsa

liikenneasiantuntija
050 466 8511
jyrki.suorsa@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, yhteysverkot, liikennejärjestelmätyö.

Timo Leinonen

yhteyspäällikkö
050 463 1424
timo.leinonen@pohjois-karjala.fi
Venäjä-yhteistyö, Euregio Karelia, Barents-yhteistyö.

Maarit Siitonen

aluekehityspäällikkö
0400 668 149
maarit.siitonen@pohjois-karjala.fi
Kivi- ja kaivannaisala sekä metsäbiotalous, innovaatiopolitiikka.

Raimo Turunen

aluekehityspäällikkö
040 553 9289
raimo.turunen@pohjois-karjala.fi
Kivenjalostus- ja kaivannaistoiminta, kulttuuri ja paikallinen kehittäminen, kotiseututyö ja kyläasiat, elokuvatuotannot

Pekka Huovinen

kehittämispäällikkö
040 583 5428
pekka.huovinen@pohjois-karjala.fi
Maakunnan markkinointi ja markkinointiviestintä, erillistapahtumat, matkailu ja luovat alat.

Tiina Hyvärinen

EU-suunnittelija
050 441 6731
tiina.hyvarinen@pohjois-karjala.fi
EU:n rakennerahasto-ohjelman (EAKR) hakemusten arviointi, rahoituspäätösten valmistelu ja hankeneuvonta. Destination SME´s hanke.

Pia Pitkänen

aluekehitysasiantuntija
040 559 2210
pia.pitkanen@pohjois-karjala.fi
POKAT-koordinaatio, EAY-ohjelmat, kv-asiat.

Heli Räsänen

markkinointipäällikkö
050 366 2597
heli.rasanen@pohjois-karjala.fi
Pohjois-Karjalan brändi-, vetovoima- ja tunnettuustyö

Sami Laakkonen

yhteyspäällikkö
050 443 1661
sami.laakkonen@pohjois-karjala.fi
Edunajaminen ja sidosryhmäyhteistyö

Jukka Nykänen

ympäristöasiantuntija
050 412 0717
jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, kulttuuri- ja luonnonympäristö, vaikutusten arviointi, riista- ja suurpetoasiat.

Sivu arviointi ja palaute