Maakuntakaava sivun pääkuva

Navigaatiovalikko

Maakuntakaavaan kirjataan maankäytön suuntaviivat

Maakuntakaavaan kirjataan maankäytön suuntaviivat

Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita Pohjois-Karjalassa. Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista alueidenkäyttöä maakunnassa. Maakuntakaava myös havainnollistaa ja välittää valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita ja sovittaa niitä yhteen niin maakunnallisten kuin paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta.

Pohjois-Karjalassa on voimassa tällä hetkellä Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 3.vaihemaakuntakaavan tuulivoima-alueet sekä Heinäveden kunnan osalta Etelä-Savon kolme maakuntakaavaa.

Parhaillaan laaditaan Pohjois-Karjalan kokonaismaakuntakaavaa 2040 1.vaiheen, jossa tarkastellaan arvokkaita soita ja turvetuotantoa sekä rakennettua kulttuuriympäristöä. Tavoitteena on hyväksyä maakuntakaava 2040 1.vaihe maakuntavaltuustossa 2022. 

Maakuntakaavoituskatsaus 2020 löytyy tästä linkistä. Maakuntakaavoituskatsauksen liitteeksi on päivitetty pieniltä osin voimassa olevan maakuntakaavan seurantaraportti tammikuussa 2020 ja se löytyy tästä linkistä, mutta maakuntakaava 2040:n tultua voimaan, seurantaraportti ei ole enää ajan tasainen maakuntakaavamerkintöjen osalta.

 

Maakuntakaavan karttapalvelu ja paikkatietoaineistot

Maakuntakaavan karttapalvelu ja paikkatietoaineistot

Maakuntakaavan vahvistettujen kaavojen yhdistelmäaineistoon (maakuntakaava 2040 ja 3.vaihemaakuntakaavan tuulivoima-alueet) voit tutustua karttapalvelussa. Huomaathan, että teknisistä rajoitteista johtuen kartan ulkoasussa on eroja pdf-karttaan verrattuna.

Maakuntakaavan paikkatietoaineistojen latauspalvelu ja rajapintapalvelut löytyvät maakuntakaavat.fi -palvelusta.

 

Lisätietoja

Jukka Nykäsen kuva

Jukka Nykänen

ympäristöasiantuntija
 050 412 0717
jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, kulttuuri- ja luonnonympäristö, vaikutusten arviointi, riista- ja suurpetoasiat.

Pasi Pitkänen

aluesuunnittelupäällikkö
 0400 832 572
pasi.pitkanen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, alue- ja yhdyskuntarakenne, metsäbiotalous.

Jyrki Suorsan kuva

Jyrki Suorsa

liikenneasiantuntija
 050 466 8511
jyrki.suorsa@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, yhteysverkot, liikennejärjestelmätyö.

Heikki Viinikan kuva

Heikki Viinikka

maankäyttöasiantuntija
 050 593 7269
heikki.viinikka@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoituksesssa virkistys ja reitistöt, paikkatieto.

Sivu arviointi ja palaute