Maakuntakaava 4 sivun pääkuva

Navigaatiovalikko

Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava

4. vaihemaakuntakaava

4.vaihemaakuntakaava kumottiin Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040:n tultua voimaan. 4.vaihemaakuntakaavassa käsiteltiin seuraavia teemoja:

  • vähittäiskaupan suuryksiköt
  • keskusverkko
  • taajamatoimintojen alueet
  • joitakin teollisuus- ja työpaikkatoimintojen alueita
  • seudullinen ampumarata

Sivu arviointi ja palaute