Maakuntakaava 2 sivun pääkuva

Navigaatiovalikko

2. vaihemaakuntakaava

2. vaihemaakuntakaava

2. vaihemaakuntakaava kumottiin Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040:n tultua voimaan. 2. vaihemaakuntakaavassa käsiteltiin seuraavia teemoja:

  • Luonnonvarat ja luontoarvot (sorat, harjut, turvetuotanto ja suot)

  • Erityistoimintojen alueet (energiahuolto, ampumaradat ja melualueet)

  • Muinaisjäännöskohteet

  • Muutokset maakuntakaavan 1. vaiheeseen ja seutukaavoihin (suojelu-, harju- ja maa- ja metsätalousvaltaiset alueet)

Sivu arviointi ja palaute