Maakuntakaava 2040 sivun pääkuva

Navigaatiovalikko

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 valmis hyväksymiskäsittelyyn

Maakuntakaavan ehdotus oli nähtävillä 23.3.–24.4.2020 ja siitä saatiin 29 muistutusta. Maakuntahallitus käsitteli muistutukset ja hyväksyi niihin vastineet kokouksessaan 18.5.2020. Saatujen muistutusten perusteella maakuntakaavaan on tehty pieniä täsmennyksiä ja korjauksia.

Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan lopullisen Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 asiakirjoineen ja esitti sen hyväksymistä Pohjois-Karjalan maakuntavaltuustolle. Maakuntakaava 2040 on nyt valmis maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn, joka pidetään joko elokuun lopussa tai syyskuun alussa, päivä tarkentuu lähiaikoina. Hallituksen esityslista, hyväksytyt vastineet ja maakuntavaltuustolle hyväksymiskäsittelyyn menossa oleva kaava-aineisto löytyvät täältä.

Yksi keskeisin muistutusten sisältö kohdistui Kolin alueen matkailualueisiin. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ei osoita uusia alueita tai laajenna olemassa olevia matkailupalveluiden alueita palautteen perusteella. Merkittävät muutokset edellyttäisivät kaavan uudelleen nähtäville asettamista. Sen sijaan Ukko-Kolin matkailupalveluiden aluetta (RM kohdemerkintä) on täsmennetty kaavaselostukseen. Muita muistutuksissa esillä olevia asioita olivat mm. taajamarakentaminen Jaamankankaan reuna-alueilla Puntarikosken suunnalla sekä Liperin suunnalla Leinosenlammen läheisyydessä, virkistysalueiden rajaukset sekä peltobiotalouden edistäminen ja puhtaan ruoantuotannon varmistaminen.

Koko Pohjois-Karjalan kattava kokonaismaakuntakaava kumoaa voimassa olevat 1.–4. vaihemaakuntakaavat lukuun ottamatta tuulivoimaloiden alueita. Kaavassa esitetään uudet ja päivitetyt maankäyttövaraukset vuoteen 2040 saakka. Keskeisiä maankäytön teemoja ovat mm. alue- ja yhdyskuntarakenne, liikenne, kulttuuriympäristö, luonnonsuojelu, luonnonvarat, virkistys ja matkailu sekä erityistoimintojen alueet.

 

Maakuntakaava 2040 taustaa

Mitä maakuntakaava pitää sisällään?

Maakuntakaava sisältää kaikki keskeiset maakunnan maankäytön teemat eli kehittämisalueet, rakentamisen alueet, yhteysverkot, kulttuuriympäristöt, luonnonsuojelun ja arvokkaat luontoalueet, luonnonvarojen käytön, erityistoimintojen alueet, rannat, virkistyksen, matkailun ja reitistöt.

Maakuntakaava 2040 käynnistyi joulukuussa 2015, ja se on ollut nähtävillä ja lausunnoilla aloitusvaiheessa 2016, luonnosvaiheessa 2018 ja nyt viimeiseksi ehdotusvaiheessa 2019/2020. Ohjausryhmä ja maakuntakaavatyöryhmä ovat kokoustaneet lukuisia kertoja vuosien aikana, ja työn taustalla on lisäksi ollut vaikutusten arviointiryhmä ja useita teemakohtaisia asiantuntijaryhmiä kaupan ryhmästä rantatyöryhmään. Koko Pohjois-Karjalan kattava kokonaismaakuntakaava 2040 tulee kumoamaan voimassa olevat 1.–4. vaihemaakuntakaavat lukuun ottamatta 3.vaihemaakuntakaavan tuulivoimatuotannon alueita saadessaan aikanaan lainvoiman.

Kaavaehdotuksen asiakirjat

Kaavaluonnoksen asiakirjat

Selvitykset (tausta-aineistot)

Kansiot
Asiakirjat
Näytetään tulokset 1 - 8 / 8
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Lisätietoja

  Pasi Pitkänen

  aluesuunnittelupäällikkö
   0400 832 572
  pasi.pitkanen@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoitus, alue- ja yhdyskuntarakenne, metsäbiotalous.

  Jukka Nykäsen kuva

  Jukka Nykänen

  ympäristöasiantuntija
   050 412 0717
  jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoitus, kulttuuri- ja luonnonympäristö, vaikutusten arviointi, riista- ja suurpetoasiat.

  Jyrki Suorsan kuva

  Jyrki Suorsa

  liikenneasiantuntija
   050 466 8511
  jyrki.suorsa@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoitus, yhteysverkot, liikennejärjestelmätyö.

  Heikki Viinikan kuva

  Heikki Viinikka

  maankäyttöasiantuntija
   050 593 7269
  heikki.viinikka@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoituksesssa virkistys ja reitistöt, paikkatieto., Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

  Sivu arviointi ja palaute