Maakuntakaava 2040 sivun pääkuva

Navigaatiovalikko

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 ehdotusvaihe lausunnoille (4.11. - 20.12.2019)

Uudistuneen maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaan maakuntakaavaehdotuksesta on ennen sen nähtäville asettamista pyydettävä lausunto maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. Maakuntakaavan laadinta etenee ja maakuntahallitus hyväksyi kaavaehdotuksen lausuntokierrokselle kokouksessaan 28.10.2019.
 

 • Kaavaehdotus oli lausuntokierroksella 4.11.-20.12.2019 välisenä aikana ja siitä saatiin kaikkiaan 52 lausuntoa.
 • Kaavaehdotuksen aineisto lähetettiin lausuntopyynnön mukana lausunnon antajille, kaavaehdotuksen aineisto ei ollut tässä vaiheessa vielä yleisesti nähtävillä. 
 • Kaavaan tehdään tarvittavia muutoksia alkuvuodesta ja ratkaisut käydään läpi maakuntakaavatyöryhmässä ja ohjausryhmässä ennen maakuntahallituksen käsittelyä.
 • Tavoitteena on, että maakuntahallitus hyväksyisi maakuntakaavaehdotuksen lausuntojen vastineet kokouksessaan 16.3.2020 ja asettaisi kaavan yleisesti nähtäville maaliskuun lopulta huhtikuun lopulle saakka, jolloin kaikilla kuntalaisilla ja toimijoilla on mahdollisuus muistutuksen antamiselle.
 • Nähtävillä olon jälkeen palaute kerätään yhteen ja tehdään tarvittavat muutokset. Tavoitteena on, että maakuntakaava 2040 on hyväksyttävänä maakuntavaltuustossa 8.kesäkuuta.

Mitä maakuntakaava pitää sisällään?

Maakuntakaavatyö on luonteeltaan kokonaismaakuntakaavan tarkistus eli tavoitteena on saattaa maakuntakaava ajan tasalle ja yksiin kansiin. Kaavatyössä käydään läpi aiempien vaihemaakuntakaavojen ajantasaisuus. Näiden tarkistusten ohella kaava tulee sisältämään myös uusia maankäyttöteemoja. Kokonaisvaltainen käsittely antaa hyvät mahdollisuudet pohtia maakuntakaavan strategisuutta ja maankäytön ylikunnallista, maakunnallista ja valtakunnallista merkitystä. Kokonaismaakuntakaava käsittää Pohjois-Karjalan kaikki kunnat ja se korvaa hyväksytyksi tultuaan aiemmat vaihemaakuntakaavat.

Kaavaan liittyen tehtiin myös joukko taustaselvityksiä, jotka löytyvät niinikään alempaa kohdasta "Selvitykset (tausta-aineistot)". Maakuntakaavan tausta-aineistoksi on koostettu myös maakuntakaavan seurantaraportti, jossa on voimassa olevien vaihemaakuntakaavojen ajantasaisuuteen ja muutostarpeisiin liittyviä näkemyksiä.

Kaavaehdotuksen asiakirjat

Kaavaehdotuksen asiakirjat

Toimitetaan lausuntopyynnön yhteydessä lausunnon antajille.

Kaavaluonnoksen asiakirjat

Selvitykset (tausta-aineistot)

Kansiot
Asiakirjat
Näytetään tulokset 1 - 8 / 8
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Lisätietoja

  Pasi Pitkänen

  aluesuunnittelupäällikkö
  0400 832 572
  pasi.pitkanen@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoitus, alue- ja yhdyskuntarakenne, metsäbiotalous.

  Jukka Nykäsen kuva

  Jukka Nykänen

  ympäristöasiantuntija
  050 412 0717
  jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoitus, kulttuuri- ja luonnonympäristö, vaikutusten arviointi, riista- ja suurpetoasiat.

  Jyrki Suorsan kuva

  Jyrki Suorsa

  liikenneasiantuntija
  050 466 8511
  jyrki.suorsa@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoitus, yhteysverkot, liikennejärjestelmätyö.

  Heikki Viinikan kuva

  Heikki Viinikka

  maankäyttöasiantuntija
  050 593 7269
  heikki.viinikka@pohjois-karjala.fi
  Maakuntakaavoituksesssa virkistys ja reitistöt, paikkatieto.

  Sivu arviointi ja palaute