Maakuntakaava 2040 sivun pääkuva

Navigaatiovalikko

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 ehdotus on nähtävänä 23.3.–24.4.2020

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040 ehdotus asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 23.3.–24.4.2020 väliseksi ajaksi.

Koko Pohjois-Karjalan kattava kokonaismaakuntakaava kumoaa voimassa olevat 1.–4. vaihemaakuntakaavat lukuun ottamatta tuulivoimatuotannon alueita. Kaavassa esitetään uudet ja päivitetyt maankäyttövaraukset vuoteen 2040 saakka. Keskeisiä maankäytön teemoja ovat mm. alue- ja yhdyskuntarakenne, liikenne, kulttuuriympäristö, luonnonsuojelu, luonnonvarat, virkistys ja matkailu sekä erityistoimintojen alueet.

Nähtävillä olevat asiakirjat

Nähtävillä ovat maakuntakaavakartta, merkinnät ja määräykset, kaavaselostus, kaavaselostuksen liiteosio ja Natura-arvioinnin tarveharkinta.

Kaavakarttaan voi tutustua tarkemmin myös karttapalvelussa.

Aineisto on nähtävillä myös maakuntaliiton toimistossa arkisin klo 9–11 sekä Pohjois-Karjalan kuntien kunnanvirastoissa niiden aukioloaikoina. Koronaviruksesta johtuen suosittelemme tutustumaan kaava-aineistoon ensisijaisesti verkkosivuillamme.

Kaavaehdotuksen asiakirjat

Maakuntakaava 2040 muistutukset

Muistutuksen jättäminen

Osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus maakuntakaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana. Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa perjantaihin 24.4.2020 klo 11 mennessä joko postitse Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu, sähköpostilla kirjaamo@pohjois-karjala.fi, verkkolomakkeella tai karttapalautejärjestelmän kautta.

maakuntakaavaehdotus linkkilista

Lisätietoja

Pasi Pitkänen

aluesuunnittelupäällikkö
0400 832 572
pasi.pitkanen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, alue- ja yhdyskuntarakenne, metsäbiotalous.

Jukka Nykäsen kuva

Jukka Nykänen

ympäristöasiantuntija
050 412 0717
jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, kulttuuri- ja luonnonympäristö, vaikutusten arviointi, riista- ja suurpetoasiat.

Jyrki Suorsan kuva

Jyrki Suorsa

liikenneasiantuntija
050 466 8511
jyrki.suorsa@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, yhteysverkot, liikennejärjestelmätyö.

Heikki Viinikan kuva

Heikki Viinikka

maankäyttöasiantuntija
050 593 7269
heikki.viinikka@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoituksesssa virkistys ja reitistöt, paikkatieto.

Maakuntakaava 2040 taustaa

Lausunnot

Maakuntakaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä.

 • Kaavaehdotus oli lausuntokierroksella 4.11.–20.12.2019 välisenä aikana ja siitä saatiin kaikkiaan 52 lausuntoa.
 • Kaavaehdotuksen aineisto lähetettiin lausuntopyynnön mukana lausunnon antajille, kaavaehdotuksen aineisto ei ollut tässä vaiheessa vielä yleisesti nähtävillä. 
 • Kaavaan tehtiin tarvittavia muutoksia alkuvuodesta ja ratkaisut käytiin läpi maakuntakaavatyöryhmässä ja ohjausryhmässä ennen maakuntahallituksen käsittelyä.
 • Maakuntahallitus hyväksyi maakuntakaavaehdotuksen lausuntojen vastineet kokouksessaan 16.3.2020 ja asetti kaavan yleisesti nähtäville 23.3.–24.4.2020 väliseksi ajaksi, jolloin kaikilla kuntalaisilla ja toimijoilla on mahdollisuus muistutuksen antamiselle.
 • Nähtävilläolon jälkeen palaute kerätään yhteen ja tehdään tarvittavat muutokset. Tavoitteena on, että maakuntakaava 2040 hyväksytään maakuntavaltuustossa 8.kesäkuuta.

Mitä maakuntakaava pitää sisällään?

Maakuntakaava 2040 on luonteeltaan kokonaismaakuntakaava. Kaavatyössä on käyty läpi aiempien vaihemaakuntakaavojen ajantasaisuus. Näiden tarkistusten ohella kaava tulee sisältämään myös uusia maankäyttöteemoja. Kokonaisvaltainen käsittely antaa hyvät mahdollisuudet pohtia maakuntakaavan strategisuutta ja maankäytön ylikunnallista, maakunnallista ja valtakunnallista merkitystä. Kokonaismaakuntakaava käsittää Pohjois-Karjalan kaikki kunnat ja se korvaa hyväksytyksi tultuaan aiemmat vaihemaakuntakaavat.

Kaavaan liittyen tehtiin myös joukko taustaselvityksiä sekä maakuntakaavan seurantaraportti, johon on koottu voimassa olevien vaihemaakuntakaavojen ajantasaisuuteen ja muutostarpeisiin liittyviä näkemyksiä.

Kaavaluonnoksen asiakirjat

Selvitykset (tausta-aineistot)

Kansiot
Asiakirjat
Näytetään tulokset 1 - 8 / 8
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Sivu arviointi ja palaute