Maakuntakaava sivun pääkuva

Navigaatiovalikko

Maakuntakaavaan kirjataan maankäytön suuntaviivat

Maakuntakaavaan kirjataan maankäytön suuntaviivat

Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita Pohjois-Karjalassa. Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista alueidenkäyttöä maakunnassa. Maakuntakaava myös havainnollistaa ja välittää valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita ja sovittaa niitä yhteen niin maakunnallisten kuin paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta.

Maakuntakaavoituskatsaus 2020 löytyy tästä linkistä. Katsauksen liitteeksi on päivitetty pieniltä osin voimassa olevan maakuntakaavan seurantaraportti tammikuussa 2020 ja se löytyy tästä linkistä.

Pohjois-Karjalassa on voimassa tällä hetkellä kaikkiaan neljä maakuntakaavaa, jotka ovat seuraavat: 

Parhaillaan laaditaan Pohjois-Karjalan kokonaismaakuntakaavaa 2040 (kokonaismaakuntakaava), joka hyväksytyksi tultuaan ja sen jälkeen saatuaan lainvoiman tulee kumoamaan kaikki voimassa olevat maakuntakaavat lukuun ottamatta 3.vaihemaakuntakaavan tuulivoimaloiden alueita. Tavoitteena on hyväksyä maakuntakaava 2040 maakuntavaltuustossa sen seuraavassa kokouksessa elokuun lopulla tai syyskuun alussa 2020.

Maakuntahallitus käynnisti 18.5.2020 vaihemaakuntakaavan eli Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1.vaihe, jonka pääteemoina ovat turve, arvokkaat suot ja rakennettu kulttuuriympäristö. Kaavan valmistelutilannetta voi seurata vaihemaakuntakaavan alasivuilla.

 

Maakuntakaavan katselu ja latauspalvelu

Maakuntakaavan katselu ja latauspalvelu

Maakuntakaavan vahvistettujen kaavojen yhdistelmäaineistoon (1., 2., 3. ja 4. vaihe) voit tutustua Paikkatietoikkunan kautta.

 

(Huomioithan, että maakuntakaavan yleispiirteisyydestä johtuen kaava-aineisto ei näy lähelle zoomatessa).

Vahvistetut kaava-aineistot voit myös ladata itsellesi Lounaistieto –palvelun kautta osoitteesta https://data.lounaistieto.fi/data/fi/dataset/pohjois-karjalan-maakuntakaavat

Lisätietoja

Timo Korkalainen

Timo Korkalainen

aluesuunnittelupäällikkö
 045 663 5376
timo.korkalainen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, alue- ja yhdyskuntarakenne.

Jukka Nykäsen kuva

Jukka Nykänen

ympäristöasiantuntija
 050 412 0717
jukka.nykanen@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, kulttuuri- ja luonnonympäristö, vaikutusten arviointi, riista- ja suurpetoasiat.

Jyrki Suorsan kuva

Jyrki Suorsa

liikenneasiantuntija
 050 466 8511
jyrki.suorsa@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, yhteysverkot, liikennejärjestelmätyö.

Heikki Viinikan kuva

Heikki Viinikka

maankäyttöasiantuntija
 050 593 7269
heikki.viinikka@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoituksesssa virkistys ja reitistöt, paikkatieto., Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Sivu arviointi ja palaute