Liikenne pääkuva

Navigaatiovalikko

Liikennejärjestelmä läpileikkaavana kaikessa toiminnassamme

Liikennejärjestelmä läpileikkaavana kaikessa toiminnassamme

Liikennejärjestelmäsuunnittelu tukee maakunnan kehittämistyötä, suunnittelua ja edunvalvontaa. Liikenneverkkojen ja muun liikennejärjestelmän kehittäminen on noussut entistä tärkeämpään osaan edunvalvonnassa valtion niukentuneiden määrärahojen johdosta.

Vaikutamme aktiivisesti valtakunnalliseen ja itäsuomalaiseen liikennejärjestelmätyöhön ja liikennehankkeisiin maankunnallisten tavoitteiden toteutumiseksi.

Liikennejärjestelmää koskevat asiat tulevat esille läpileikkaavana koko maakuntaliiton toiminnassa. Olemme mukana itäsuomalaisessa ja seudullisessa liikennejärjestelmäyhteistyössä sekä ylimaakunnallisissa liikenteen kehittämishankkeissa.

Olemme myös olleet mukana valmistelemassa Itä-Suomen liikennestrategiaa, jonka pohjalta on solmittu erillinen yhteistyösopimus. 

Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030

Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030

Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 liittyy POKAT 2021 – maakuntaohjelman painopisteeseen Elinvoimaa alueiden verkostoitumisesta – Hyvä saavutettavuus ja toimintaympäristö.

Maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta. Osana tätä maakunnan liitto vastaa maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessin käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja kyseisen suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa. Maakunnan muuhun suunnitteluun yhteensovitetulla liikennejärjestelmätyöllä edistetään alueen toiminnallista rakennetta.

Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2021 ja niiden toimeenpanosuunnitelmat, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia aluekehitykseen.

Lainsäädännön mukaan (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä) tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet perustuvat Itä-Suomen liikennestrategin ja Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteisiin. Tulevaisuuden liikennejärjestelmä muodostuu palveluiden, infrastruktuurin ja tiedon kokonaisuudesta. Pohjois-Karjalassa liikennejärjestelmän päämääränä on edistää maakunnan kilpailukykyä, seutujen elinvoimaa ja saavutettavuutta ja torjua osaltaan ilmastonmuutosta.

LJS 2030 linkkilista

Lisätietoja

Jyrki Suorsan kuva

Jyrki Suorsa

liikenneasiantuntija
 050 466 8511
jyrki.suorsa@pohjois-karjala.fi
Maakuntakaavoitus, yhteysverkot, liikennejärjestelmätyö.

Sivu arviointi ja palaute